fbpx

Jak radzić sobie z sytuacją zmiany i napięcia związaną z koronawirusem (online webinar)

REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH

START:
6 kwietnia, 2020
DURATION:
6 godzin

Jak radzić sobie z sytuacją zmiany i napięcia związaną z koronawirusem

ZAŁOŻENIA:
▪ Stres negatywnie działa na twoje ciało, emocje, przejmując z czasem kontrolę nad najważniejszymi przejawami twojego życia. Im większa świadomość
tego jak działa, im większa zdolność zapobiegania mu, zarządzania nim, im większa umiejętność skutecznego zadbania o swoją wewnętrzną
równowagę i odporność psychiczną, tym łatwiej jest ci odnaleźć się w okolicznościach, których obecnie doświadczamy.
▪ Dzięki temu szkoleniu dowiesz się jak radzić sobie z napięciem i doświadczeniem zmiany.

KORZYŚCI:
▪ Pozbywasz się destrukcyjnego wpływu stresu na siebie i swoje otoczenie (również członków rodziny).
▪ Dbasz o swój stan wewnętrzny i zarządzasz stresem w swoim otoczeniu.
▪ Znasz narzędzia i techniki szybkiej, interwencyjnej neutralizacji ograniczającego stresu, używasz ich dla siebie i ludzi z twojego otocznia (również
członków rodziny)
▪ Inspirujesz i uczysz innych jak radzić sobie ze stresem (również członków rodziny).
▪ Dzięki umiejętności zarządzania stresem masz dostęp do swoich pozytywnych zasobów i z nich korzystasz.
▪ Masz w sobie spokój i działasz z poziomu wewnętrznej motywacji, determinacji, zaangażowania.
▪ Dzięki poznanym rozwiązaniom i nowym nawykom działasz sprawniej, masz większy wpływ na to co robisz i jak robisz, sprawniej adaptujesz się do

nowych okoliczności i zarządzasz zmianą.

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:
▪ Czym jest stres, jak działa i czym się objawia w życiu.
▪ Neuropsychologia i biochemia stresu.
▪ Stres w relacjach interpersonalnych. Strategie relacji międzyludzkich w stresie.
▪ Neutralizacja napięcia – techniki i narzędzia. Trening on- line.
▪ Czym jest doświadczenie zmiany i jak sobie z nią radzić? Wymiana best practise.
▪ Praktykowanie wdzięczności – sprawdzony sposób na budowanie odporności psychicznej.
▪ Pytania i odpowiedzi – odniesienie do realnych potrzeb uczestników.
▪ Podsumowanie i wprowadzenie wyników do codzienności zawodowej uczestnika.

 1. Pojęcie kryzysu w organizacji gospodarczej.

 1. Fazy sytuacji kryzysowej.

 1. Komunikacja w sytuacji kryzysowej.

 1. Czas gotowości.

 1. Proces zarządzania kryzysowego.

 1. Panowanie nad emocjami i sposoby radzenia sobie ze stresem w sytuacji wystąpienia kryzysu.

 • Poznanie sposobów, metod i technik niwelowania strat i generowania korzyści z zaistnienia sytuacji kryzysowej dla organizacji gospodarczej.

 • Adekwatne do sytuacji komunikowanie pracownikom aktualnej sytuacji kryzysowej.

 • Osłabianie negatywnych skutków sytuacji kryzysowej w oddziałach i działach Organizacji.

 • Powołanie sztabu antykryzysowego do kontaktów z pracownikami, dostawcami, instytucjami, klientami i źródłami informacji masowej.

 • Przekazywanie spójnych i w odpowiedniej formie komunikatów informujących zatrudnionych o podejmowanych krokach i rozwiązaniach

  w obliczu kryzysu.

 • Monitorowanie, ocenianie i kontrolowanie skutków łagodzenia kryzysu i nastrojów zatrudnionych w danej organizacji.

 • Kalkulacja ryzyka i rozwiązań z punktu widzenia redukcji skutków kryzysu.

 • Określenie profilu i cech osobowościowych osób, które powinny tworzyć sztab antykryzysowy.

 • Zapobieganie negatywnym nastrojom i panice w obliczu kryzysu.

Szkolenie odbędzie się w godz. 9:00 – 15:00. Instrukcje, w jaki sposób dołączyć do webinarium, zostaną przesłane drogą mailową po zarejestrowaniu się na szkolenie.

 • Rozwijanie umiejętności skutecznego komunikowania się w sytuacji zaistnienia sytuacji kryzysowej zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz firmy.

 • Zapoznanie z metodami radzenia sobie w trudnych rozmowach.

 • Wzmocnienie uczestników, wykorzystanie ich silnych stron w sytuacji kryzysowej.

 • Wyposażenie uczestników szkolenia w narzędzia asertywnego reagowania oraz panowania nad stresem i emocjami w sytuacji kryzysowej.

Szkolenie prowadzone będzie w aktywizującej formie, która ma na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności z zakresu objętego szkoleniem.

 • Mini wykład – wprowadzenie i prezentacja podstaw teoretycznych omawianych zagadnień.

 • Metody kształcenia aktywnego: ćwiczenia i warsztaty – praktyczne wykorzystanie zdobytej przez uczestników szkolenia wiedzy:

  • analiza przypadków,

  • rozpatrywanie przykładów z doświadczeń uczestników,

  • odgrywanie ról,

  • symulacje,

  • praca w grupach,

  • dyskusja,

  • „burza mózgów”,

  • ćwiczenia indywidualne,

  • wnioskowanie po ćwiczeniach.

Zygmunt Dolata – trener biznesu, praktyk, coach, wykładowca, absolwent MBA ZZL, konsultant HR.

Każdy z uczestników otrzyma numerowany certyfikat poświadczający udział w kursie.

Obowiązują zapisy online. Formularz dostępny TUTAJ.

390 zł (zw. z VAT)


Tylko wniesienie opłaty jest gwarancją miejsca na szkoleniu.

Dane do przelewu:

EUROPEJSKA AKADEMIA DYPLOMACJI

Bank: ING
Nr rachunku: 48 1050 1025 1000 0090 8039 4944
SWIFT: INGBPLPW
IBAN: PL48 1050 1025 1000 0090 8039 4944

TYTUŁ: Nazwa szkolenia – data szkolenia oraz imię i nazwisko

W kwestii faktur prosimy kontaktować się z nami na faktury@diplomats.pl

Dla administracji publicznej przewidzieliśmy specjalną procedurę płatności. Prosimy o zarejestrowanie się online, a następnie o wypełnienie FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY EAD (DO POBRANIA TUTAJ) i przesłanie skanem na mail szkolenia@diplomats.pl. Stanowi to gwarancję miejsca w grupie, jak również możliwość płatności po szkoleniu.

TOP