Akademia Młodych Dyplomatów 

Rekrutacja do XV edycji!

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2018

Program zawiera:

 • 7 trzydniowych zjazdów w Warszawie;

 • 1 trzydniową sesję studyjną w Krakowie (zakwaterowanie i wyżywienie pokrywa EAD);

 • uroczystą inaugurację z udziałem gości specjalnych. Szczegółowy program pojawi się w późniejszym terminie.

 • 70 godzin warsztatów i zajęć praktycznych;

 • wizyty studyjne w ambasadach i siedzibach instytucji;

 • opcjonalne zajęcia z języka polskiego.

Program nie pokrywa:

 • wyżywienia i zakwaterowania w Warszawie;

 • kosztów uzyskania wizy, ubezpieczenia oraz transportu.

Koszt

 • 3750 zł (płatność jednorazowa)

 • 3850 zł (płatność w 3 ratach)

Wymagania:

 • spełnienie warunków opisanych w profilu studenta;

 • ukończone 20 lat;

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej C1);

 • posiadanie dyplomu ukończenia uczelni wyższej lub status studenta;

 • akceptacja regulaminu AMD.

 

 

AMD15 Harmonogram*

  • grudzień 2018 – Inauguracja;

  • 14 – 16.12.2018 – I zjazd;

  • 18 – 20.01.2019 – II zjazd – sesja studyjna w Krakowie;

  • 15 – 17.02.2019 – III zjazd;

  • 8 – 10.03.2019 – IV zjazd;

  • 29 – 31.03.2019 – V zjazd – sesja warsztatowa;

  • 12 – 14.04.2019 – VI zjazd;

  • 10 – 12.05.2019 – VII zjazd;

  • 7 – 9.06.2019 – VIII zjazd.

   *Harmonogram może ulec nieznacznym zmianom.

Wykładowcy AMD

Jacek Bartosiak

Director of Wargaming Studies and Simulations at Pulaski Foundation

Mary Robinson

President of Ireland (1990-1997) and United Nations High Commissioner for Human Rights (1997-2002).

Radosław Sikorski

Marshal of the Polish Sejm (2014- 2015) and Minister of Foreign Affairs of Poland (2007-2014)

Mona Shair

Founder & CEO, Key2advance, Germany

Urszula Gacek

Member of the Polish Senate (2005- 2007) and Member of the European Parliament (2007-2011)

Jan Wojciech Piekarski

Przewodniczący Rady Ambasadorów, Ambasador w Pakistanie (1984 - 1989), Belgii & Luksemburgu (1998 - 2002) & Izraelu (2003 - 2006)

Adam Jarczyński

Director of the Polish Academy of Public Relations and the Polish Academy of Protocol and Etiquette.

Jason Worlledge

Community of Democracies. Governing Council Coordinator

Specjalizacje

Polska Służba Zagraniczna

Praca w MSZ

International Organizations

International Security

Rekrutacja:

By aplikować na XV edycję Akademii Młodych Dyplomatów, wypełnij poniższy formularz. Starannie wypełniony formularz zwiększa szanse zakwalifikowania się do drugiego etapu rekrutacji.

 

Jeżeli aplikacja zostanie pozytywnie rozpatrzona, kandydat zostanie powiadomiony o przejściu do drugiego etapu.

Drugim etapem rekrutacji jest telefoniczna rozmowa kwalifikacyjna. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu na program w oparciu o zgłoszenie oraz rozmowę.

W razie dodatkowych pytań skontaktuj się z Kierownikiem AMD, p. Urszulą Michalską, umichalska@diplomats.pl.

Formularz aplikacyjny

Personal information/Dane personalne 

Residence address/Adres zamieszkania

Education/Wykształcenie

Experience/Doświadczenie

Language skills/Znajomość języków obcych

Specialization/Specjalizacja

Please note that the International Organizations and International Security are held entirely in English. To attend the Polish Foreign Service one MUST speak Polish (at least C1 level).
In case of admission to the Academy of young Diplomats program I hereby express my consent for my personal data included in this application along with attached photograph to be processed by the EAD for the purpose of AYD recruitment and organization / W przypadku przyjęcia na program Akademia Młodych Dyplomatów wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji do celów rekrutacji oraz organizacji programu.