Akademia Młodych Dyplomatów 

Rekrutacja do XIV edycji!

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 listopada 2017

Program zawiera:

 • 7 trzydniowych zjazdów w Warszawie;

 • 1 trzydniową sesję studyjną w Krakowie (zakwaterowanie i wyżywienie pokrywa EAD);

 • uroczystą inaugurację z udziałem gości specjalnych: Mary Robinson, Prezydent Irlandii (1990-1997) oraz Wysokim Przedstawicielem ONZ ds. Praw Człowieka (1997-2002) and Aleksandrem Kwaśniewskim, Prezydentem RP (1995-2005), zobacz program inauguracji

 • 70 godzin warsztatów i zajęć praktycznych;

 • wizyty studyjne w ambasadach i siedzibach instytucji;

 • opcjonalne zajęcia językowe.

Program nie pokrywa:

 • wyżywienia i zakwaterowania w Warszawie;

 • kosztów uzyskania wizy, ubezpieczenia oraz transportu.

Koszt

 • 3750 zł (płatność jednorazowa)

 • 3850 zł (płatność w 3 ratach)

Wymagania:

 • spełnienie warunków opisanych w profilu studenta;

 • ukończone 20 lat;

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej C1);

 • posiadanie dyplomu ukończenia uczelni wyższej lub status studenta;

 • akceptacja regulaminu AMD.

 

 

AMD14 Harmonogram*

  • 2.12.2017 – Inauguracja;

  • 15 – 17.12.2017 – I zjazd;

  • 12 – 14.01.2018 – II zjazd – sesja studyjna;

  • 2 – 4.02.2018 – III zjazd;

  • 2 – 4.03.2018 – IV zjazd;

  • 23 – 25.03.2018 – V zjazd;

  • 13 – 15.04.2018 – VI zjazd;

  • 11 – 13.05.2018 – VII zjazd;

  • 8 – 10.06.2018 – VIII zjazd.

   *Harmonogram może ulec nieznacznym zmianom.

Wykładowcy 14 Edycji AMD

Jacek Bartosiak

Director of Wargaming Studies and Simulations at Pulaski Foundation

Mary Robinson

President of Ireland (1990-1997) and United Nations High Commissioner for Human Rights (1997-2002).

Radosław Sikorski

Marshal of the Polish Sejm (2014- 2015) and Minister of Foreign Affairs of Poland (2007-2014)

Mona Shair

Founder & CEO, Key2advance, Germany

Urszula Gacek

Member of the Polish Senate (2005- 2007) and Member of the European Parliament (2007-2011)

Jan Wojciech Piekarski

Przewodniczący Rady Ambasadorów, Ambasador w Pakistanie (1984 - 1989), Belgii & Luksemburgu (1998 - 2002) & Izraelu (2003 - 2006)

Adam Jarczyński

Director of the Polish Academy of Public Relations and the Polish Academy of Protocol and Etiquette.

Jason Worlledge

Community of Democracies. Governing Council Coordinator

Specjalizacje

Polska Służba Zagraniczna

Praca w MSZ

International Organizations

International Security

Rekrutacja:

By aplikować na XIV edycję Akademii Młodych Dyplomatów, wypełnij poniższy formularz. Starannie wypełniony formularz zwiększa szanse zakwalifikowania się do drugiego etapu rekrutacji.

Drugim etapem rekrutacji jest telefoniczna rozmowa kwalifikacyjna. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu na program w oparciu o zgłoszenie oraz rozmowę.

W razie dodatkowych pytań skontaktuj się z Kierownikiem AMD, p. Urszulą Michalską, umichalska@diplomats.pl.

Formularz aplikacyjny

Rekrutacja do programu AMD w roku akademickim 2017/2018 została zamknięta. Nabór na rok 2018/2019 rozpocznie się na początku lutego 2018. Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do zapisania się na nasz Newsletter