Zarządzanie i przywództwo – szkolenia, w których Europejska Akademia Dyplomacji przekłada międzynarodowe doświadczenie i standardy na grunt polskiego biznesu.