fbpx

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa oraz zasady etycznego zachowania i postępowania w przedsiębiorstwie

Zagadnienia związane z zagrożeniami występującymi w wyniku nieuprawnionej lub nieumyślnej utraty danych wrażliwych dla przedsiębiorstwa. Wskazanie zatrudnionym dobrych zasad niezbędnych dla sprawnego i efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH

START:
28 czerwca, 2023

INSTRUCTORS:

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa oraz zasady etycznego zachowania i postępowania w przedsiębiorstwie

Zagadnienia związane z zagrożeniami występującymi w wyniku nieuprawnionej lub nieumyślnej utraty danych wrażliwych dla przedsiębiorstwa. Wskazanie zatrudnionym dobrych zasad niezbędnych dla sprawnego i efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

I część szkolenia poświęcona zostanie zasadom ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz karom za naruszenie podpisanych zobowiązań. (czas trwania – 2 godziny)

 1. Zdefiniowanie czym jest tajemnica przedsiębiorstwa.

 2. Przypomnienie możliwych konsekwencji prawnych w przypadku podjęcia świadomych bądź nieświadomych działań na szkodę firmy – ujawnienia informacji wrażliwej dla przedsiębiorstwa.

 3. Odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy.

 4. Wskazanie zasad ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

 5. Elementy ochrony danych osobowych wynikających z RODO.

 6. Przedstawienie dobrych praktyk w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, w tym zasady dysponowania danymi klientów, szczegółów umów lub innymi uzyskanymi w wyniku zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

 7. Wskazanie sposobu postępowania w  sytuacjach zagrożenia, ujawnienia lub utraty danych związanych z tajemnicą przedsiębiorstwa.

 8. Obowiązki pracownika odchodzącego/zwolnionego z podmiotu w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

II część szkolenia poświęcona zostanie zasadom etycznym niezbędnym w poprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. (czas trwania 2 godziny)

 1. Określenie zasad wpływających na dobre samopoczucie i wzajemne zaufanie osób pracujących w zespole.

 2. Określenie pożądanej ścieżki służbowej i przepływu informacji w podmiocie.

 3. Relacje podwładny – przełożony – zasady dobrej współpracy.

 4. Zachowanie pracownika a wizerunek firmy.

 5. Relacje z partnerami, kontrahentami, podmiotami zewnętrznymi współpracującymi z podmiotem zatrudnienia.

 6. Relacje z byłymi pracownikami oraz z przedstawicielami podmiotów konkurencyjnych.

 7. Nietaktowne zachowania w miejscu pracy.

 8. Pożądane zachowania w sytuacji konfliktu.

Szczegółowy harmonogram zostanie przesłany drogą mailową, co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Zajęcia będą prowadzone stacjonarnie w formie mini-wykładów, popartych prezentacją multimedialną oraz wzbogaconymi dyskusją i studiami przypadków. Podczas całych zajęć Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań ekspertowi i konsultowania sytuacji, z którymi zetknęli się w przeszłości lub mają do czynienia na codzień.

Prowadzący szkolenie: Anna Grabowska-Siwiec

Każdy z uczestników otrzyma numerowany certyfikat poświadczający udział w kursie.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu online wynosi 690 zł + VAT (w przypadku finansowania usługi ze środków publicznych podatek VAT nie jest naliczany).


W cenie m.in.:

 • materiały szkoleniowe i edukacyjne
 • certyfikaty i zaświadczenia

Tylko wniesienie opłaty jest gwarancją miejsca na szkoleniu.

Dane do przelewu:

Europejska Akademia Dyplomacji

nr rachunku: 48 1050 1025 1000 0090 8039 4944

tytuł: „Nazwa szkolenia, data szkolenia – imię i nazwisko”

Szkolenie stacjonarne w Warszawie.

W kwestii faktur prosimy kontaktować się z nami na faktury@diplomats.pl

Dla administracji publicznej przewidzieliśmy specjalną procedurę płatności. Prosimy o zarejestrowanie się online, a następnie o wypełnienie FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY EAD (DO POBRANIA TUTAJ) i przesłanie skanem na mail szkolenia@diplomats.pl. Stanowi to gwarancję miejsca w grupie, jak również możliwość płatności po szkoleniu.

Europejska Akademia Dyplomacji jest członkiem światowego stowarzyszenia akademii dyplomatycznych IFDT (The International Forum on Diplomatic Training), dzięki czemu jesteśmy w stanie wprowadzać wszystkie najnowsze rozwiązania i śledzić trendy globalne, tak by nasi kursanci wynieśli od nas wiedzę, doświadczenie i nabyli niezbędnych umiejętności.

TOP