Różnice kulturowe w kontaktach międzynarodowych (webinar online)

REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH

START:
19 października, 2021
DURATION:
6 godzin

Różnice kulturowe w kontaktach międzynarodowych

Świat pędzi naprzód w oszałamiającym tempie, coraz bardziej przypominając globalną wioskę. Dziś niczym dziwnym nie jest utrzymywanie stałych kontaktów prywatnych i biznesowych z osobami z różnych krańców świata, pochodzących z innych krajów i kultur. Czy jednak w dobie postępującej globalizacji różnice kulturowe mają jeszcze jakiekolwiek znaczenie?

Praktyka dowodzi, że tak. Znajomość podłoża kulturowego naszych partnerów pozwala działać o wiele efektywniej, a różnorodność kulturowa może być z powodzeniem wykorzystana jako dodatkowa wartość zamiast stawać się przeszkodą w osiągnięciu wyznaczonych celów. Niebagatelne znaczenie ma również poznanie własnych uwarunkowań kulturowych i ich wpływu na postrzeganie przez nas świata.

Szkolenie dedykowane jest wszystkim zainteresowanym tematyką; pracownikom administracji publicznej, samorządowej, przedstawicielom sektora prywatnego, współpracującym z zagranicznymi partnerami, pracownikom firm międzynarodowych i wszystkim tym, którzy w życiu prywatnym lub zawodowym stykają się z przedstawicielami innych kultur. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu uczestnicy zrozumieją wpływ różnic kulturowych na kontakty z zagranicznymi partnerami/klientami oraz poznają sposoby efektywnego radzenia sobie z odmiennymi sposobami pracy, realizacji projektów i komunikacji biznesowej.

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie do różnic kulturowych w biznesie. Wyzwania w kontaktach międzykulturowych firmy.
 • Pozawerbalne porozumiewanie się – różnice w gestach, przestrzeni osobistej, roli ciszy, kontakcie wzrokowym.
 • Różne normy i wartości – wymiary kulturowe i ich wpływ na komunikację bezpośrednią i wirtualną w pracy z zagranicznymi klientami i współpracownikami.
 • Praca w zespole międzykulturowym
 • Stereotypy i ich wpływ na kontakt międzykulturowy.

Szkolenie zaczyna się o 9:00, a kończy ok. 15:00. Szczegółowy harmonogram zostanie przesłany drogą mailową po zarejestrowaniu się na szkolenie.

 • Ćwiczenia

 • Dyskusje

 • Studia przypadku

 • Symulacje

 • Prezentacja uczestnicząca

 • Quizy

 • Materiały audiowizualne

Rozwinięcie przez uczestników kompetencji międzykulturowych rozumianych jako:

 • wiedza dotycząca własnych uwarunkowań kulturowych i ich wpływu na percepcję świata oraz tego, jak różnice kulturowe warunkują przebieg komunikacji biznesowej;
 • umiejętności:
  – dostosowania swojego zachowania do kontekstu kulturowego klienta i radzenia sobie w sytuacjach niejednoznacznych,
  – komunikacji zgodnie z obowiązującym w danej kulturze kodem komunikacyjnym – werbalnie, pozawerbalnie i wirtualnie;
 • postawa otwartości wobec innych kultur i postrzegania różnorodności jako zasobu.

Marta Brzezińska-Hubert

Pasjonuje mnie edukacja międzykulturowa, mobilność edukacyjna i różne koncepcje uczenia się – zarówno w teorii, jak i w praktyce. W pracy trenerskiej ważna jest dla mnie różnorodność, twórczość, koncentracja na potrzebach i potencjale grupy. Posiadam bogate doświadczenie edukacji i pracy w różnych kulturach, w tym pracy z migrantami. Jestem absolwentką Centre for Social Studies  Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i Lancaster University oraz stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończyłam Szkołę Trenerów Biznesu House of Skills oraz Training of Trainers for European Youth in Action Projects. Od 2005 roku przeprowadziłam ponad 200 szkoleń i warsztatów współpracując m.in. z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Europejską Akademią Dyplomacji,  Humanity in Action oraz z licznymi organizacjami i instytucjami w Polsce i zagranicą. Współtworzyłam i redagowałam wiele publikacji z zakresu edukacji międzykulturowej i pozaformalnej.  Podobnie jak Jon Kabat Zinn wierzę, że „nie możesz zatrzymać fal, ale możesz nauczyć się na nich surfować”.

Każdy z uczestników otrzyma numerowany certyfikat, poświadczający udział w kursie.

Obowiązują zapisy online. Formularz dostępny TUTAJ.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu online wynosi 490 złotych + 23% VAT = 602,7 zł.


W cenie m.in.:

 • materiały szkoleniowe i edukacyjne
 • certyfikaty i zaświadczenia

Tylko wniesienie opłaty jest gwarancją miejsca na szkoleniu.

Dane do przelewu:

Europejska Akademia Dyplomacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

nr rachunku: 52 1050 1461 1000 0090 8070 5982

tytuł: „Nazwa szkolenia, data szkolenia – imię i nazwisko”

W kwestii faktur prosimy kontaktować się z nami na faktury@diplomats.pl

Dla administracji publicznej przewidzieliśmy specjalną procedurę płatności. Prosimy o zarejestrowanie się online, a następnie o wypełnienie formularza zgłoszeniowego EAD i przesłanie skanem na mail szkolenia@diplomats.pl. Stanowi to gwarancję miejsca w grupie.

Szkolenia specjalistyczne

Savoir-vivre (online webinar)

Szkolenie jest skierowane do osób chcących zdobyć wiedzę z

Etykieta w biznesie

Etykieta w biznesie – lekcje ze świata dyplomacji to modułowa wersja szkolenia,

Protokół dyplomatyczny w pigułce

Protokół dyplomatyczny w pigułce to krótka wersja szkolenia, przewidziana na 2-3 godziny.

Diplomatic Protocol in Poland

Diplomatic Protocol in Poland We would like to invite you to a unique

Prawo dyplomatyczne i konsularne

Szkolenie Prawo dyplomatyczne i konsularne to intensywny wstęp do świata dyplomacji, prowadzony

Protokół Dyplomatyczny (webinar online)

Kurs jest skierowany do osób chcących zdobyć ekspercką wiedzę

TOP