Przed rozpoczęciem wypełniania formularza rekrutacyjnego prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w zakładce “Zapisy” na stronie internetowej dotyczącej programu Szkoła Europejska

DD/MM/RRRR