Szkolimy w Polsce, Europie, na świecie. Nie ma dla nas barier czasowych, geograficznych i językowych. Zbudowaliśmy nowe standardy w dostarczaniu dedykowanych szkoleń. Nasze szkolenia poza Warszawą organizujemy w lokalnych samorządach, urzędach marszałkowskich, ośrodkach wypoczynkowych czy filiach korporacji. Szkolenia Europejskiej Akademii Dyplomacji są popularnym i wartościowym uzupełnieniem eventów firmowych, które jednocześnie integrują i kształcą.

Oferujemy szkolenia po polsku i angielsku oraz, na życzenie klienta, także w innych językach.

Od ponad 10 lat szkolenie otwarte “Protokół dyplomatyczny – teoria i praktyka” cieszy się ogromnym zainteresowaniem (informacja o najbliższym terminie znajduje się w zakładce Szkolenia Otwarte). Prowadzimy również cykl spotkań popołudniowych “O protokole na luzie”, organizowane są co miesiąc i każde o innej tematyce. Oprócz szkoleń otwartych, prowadzimy szkolenia w formie zamkniętej, tj. dedykowane dla konkretnej instytucji czy firmy. Program zostaje za każdym razem przygotowany wedle potrzeb. Wśród najczęściej wybieranych są m.in.: “Protokół dyplomatyczny w pigułce”.
Modułowa wersja szkolenia, która może zostać zrealizowana w kilka godzin lub dni. W zależności od potrzeb, zostaje przygotowany indywidualny program szkolenia, omawiający najważniejsze kwestie dla uczestników. Przykładowe zagadnienia szkolenia to:
1. Różnice kulturowe i jakie mają wpływ na etykietę i protokół? Przykłady z Polski, Europy i USA. Gdzie kryją się pułapki?
2. Podstawy protokołu dyplomatycznego i jego zastosowania w spotkaniach biznesowych.
3. Precedencja
4. Savoir vivre: przedstawianie się i wręczanie wizytówek, tytułowanie, zaproszenia, usadzenie przy stole, wręczanie i przyjmowanie upominków, dress code, mowa ciała i głos, korespondencja, etykieta telefoniczna i netykieta, wpisy do ksiąg gości i kondolencji, radzenie sobie ze wstydliwymi sytuacjami.
Kurs kładzie nacisk na prawne aspekty dyplomatyczno-konsularne oraz dogłębne poznanie specyfiki szeroko rozumianej dyplomacji. W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli zapoznać się z zagadnieniami reprezentacji państwa w stosunkach międzynarodowych, języka dyplomatycznego, a także rozróżnieniu oraz porównaniu funkcji dyplomatycznych i konsularnych. Kurs jest dwudniowy, intensywny wstęp do świata dyplomacji prowadzony przez Ambasadora  Jana Wojciecha Piekarskiego.
Na szkoleniu „Proces decyzyjny w UE” poruszane zagadnienia związane z:
1.       Istotą, charakterem oraz przedmiotem decyzji w UE.
2.       Procesami decyzyjnymi w tworzeniu aktów prawa o charakterze prawodawczym i nieprawodawczym.
3.       Zasadą wypracowania projektu inicjatywy legislacyjnej.
4.       Komitologia – szczególny rodzaj decydowania politycznego w UE.
Uczestnicy szkolenia otrzymują  niezbędną wiedzę na temat  procesów decyzyjnych  w Unii Europejskiej od strony praktycznej, na styku lobbingu i spotkań roboczych, wspartą  wiedzą z zakresu savoir vivre  spotkań roboczych oficjalnych i nieoficjalnych. Program jest przygotowany we współpracy z cenionymi praktykami i ekspertami w zakresie protokołu dyplomatycznego oraz osób z długoletnią praktyką pracy w instytucjach międzynarodowych.
Szkolenie „Organizacja wizyt krajowych i delegacji zagranicznych, wydarzeń medialnych oraz przyjęć” skierowane do osób przygotowujących konferencję lub wizytę delegacji. Program jest przygotowany we współpracy z cenionymi praktykami i ekspertami w zakresie protokołu dyplomatycznego oraz ekspertów z zakresu public relations.
Szkolenie korespondencja dyplomatyczna i urzędowa jest profesjonalnym dwudniowym kursem kompleksowo przygotowującym uczestników do redagowania i zarządzania korespondencją dyplomatyczną oraz służbową zgodną ze wzorcami zalecanymi do stosowania w urzędach, instytucjach rządowych i samorządowych. Przedmiotem szkolenia będzie korespondencja dyplomatyczna w systemie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i w praktyce międzynarodowej oraz pożądane i rekomendowane standardy korespondencji urzędowej w Polsce oparte na wzorcach MSZ i doświadczeniu osobistym prelegenta.

więcej informacji wkrótce!

więcej informacji wkrótce!

Kurs przygotuje wszystkich uczestników do profesjonalnego redagowania i zarządzania korespondencją oficjalną i pism wykorzystywanych w biznesie i administracji. W kontaktach biznesowy korespondencja jest bardzo często formą pierwszego kontaktu – a sprawienie dobrego, pierwszego wrażenia może znacząco ułatwić późniejsze rozwijanie współpracy. Jak ważne są formuły grzecznościowe, unikanie błędów, pozytywny ton korespondencji czy wreszcie szybkie i konkretne odpowiadanie na wiadomości, dowiedzą się Państwo na naszym szkoleniu.
Szkolenie „Profesjonalny sekretariat” przygotowuje pracowników sekretariatów, biur i recepcji do profesjonalnego zarządzania miejscem pracy. Szkolenie kładzie nacisk na tematykę związaną z wykorzystaniem Protokołu Dyplomatycznego w obsłudze gości.
Wraz z Fundacją Pułaskiego prowadzimy specjalistyczne kursy z zakresu bezpieczeństwa (m.in. “Cyberbezpieczeństwo”).
Proponujemy szkolenie “Praca w MSZ” – kurs przygotowawczy do aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, “Praca w Unii Europejskiej” oraz kursy językowe przygotowujące do egzaminów MSZ.
Celem kursu jest prezentacja sposobów prowadzenia e-biznesu z międzynarodowej perspektywy, pogłębienie wiedzy o tworzeniu i typach strategii firmy i dostarczenie nowych modeli myślenia, „ram” pojęciowych. Pokazanie możliwości jakie niesie ze sobą e-biznes dla firmy na podstawie studiów przypadków.

więcej informacji wkrótce!

Budowanie postawy asertywnej i asertywnej komunikacji, organizacja pracy w oparciu o priorytety, przekonywanie i wywieranie wpływu (warsztat szkoleniowy przy wykorzystaniu kamery filmowej).
Wizerunek osobisty jest ważny na wszystkich poziomach komunikacji – od wewnątrz korporacyjnej do międzynarodowej. Konieczność posiadania odpowiedniego wizerunku najmocniej daje o sobie znać w biznesie, szczególnie tym korporacyjnym.
Proponujemy budowanie własnej efektywności oparte o myślenie w kategoriach małych, prostych kroków – myślenie z wykorzystaniem filozofii kaizen. Badania pokazują, że większość naszych, codziennych zachowań to zachowania nawykowe, które raczej po prostu robimy, niż się nad nimi zastanawiamy. Dlatego elementem naszego szkolenia jest świadome budowanie małych nawyków efektywnościowych. Połączenie kaizen i tworzenia raczej nawyków niż skomplikowanych zmian, daje zaskakująco skuteczną strategię działania mądrze, a nie tylko szybko.
W dzisiejszych trudnych czasach coraz bardziej potrzebna jest nam uważność (ang. mindfulness). Ludzie szukają takich metod, które ją rozwijają, a dzięki niej zwiększają efektywność zawodową i życiową oraz dobrostan umysłowy. W pracy  uważność jest jedną z kluczowych kompetencji. Dzięki niej budujemy autentyczną, partnerską relację, potrafimy uważnie słuchać i zadawać pytania. Dzięki uważności jesteśmy głęboko obecni w pracy z podwładnym,  klientem, kontrahentem,  podążamy za nim wolni od rozproszenia i oceniania. Uważność pozwala na świadome rozszerzenie uwagi i wychodzenie „poza ramy”.
Oprócz różnych programów szkoleń z wystąpień publicznych na poziomie podstawowym i zaawansowanym, oferujemy również szczególne typy, jak np. “Wystąpienia publiczne w środowisku międzynarodowym”.
Szkolenie adresowane jest do osób, przygotowujących się do wystąpień przed kamerą i udzielania wywiadów. Jest to podstawowe kompendium wiedzy i umiejętności niezbędnych przy współpracy z mediami. Zasady udzielania wywiadu, formułowania wypowiedzi w radio czy telewizji ćwiczone są pod okiem eksperta. Warsztat podzielony jest na trzy moduły: pracy nad emisją głosu, pracy z kamerą i współpracy z mediami.
Szkolenie jest dedykowane osobom, które w swoim życiu prywatnym lub zawodowym spotykają się z potrzebą wygłaszania krótszych lub dłuższych form wypowiedzi, takich jak przemówienia, toasty, gratulacje. Horacy powiedział że: „Dobra mowa musi sprawić przyjemność słuchaczom i im służyć”.

więcej informacji wkrótce!

Zbudowanie własnej, solidnej marki potrafi przynieść wiele korzyści. Sprawia, że jesteśmy lepiej postrzegani, a rekruterzy i managerowie zaczynają o nas zabiegać. Silna marka potrafi umocnić naszą pozycję na rynku, budować sieć kontaktów biznesowych oraz bycie rozpoznawalnym w branży.

Więcej informacji wkrótce!

Współczesny świat jest otwarty, pracujemy na różnych zakątkach kuli ziemskiej, poznajemy nowe kultury i religie, obserwujemy odmienne zachowania. Dziwimy się, oburzamy, inaczej odczuwamy. Nie zawsze jest to łatwe. Jak zatem radzić sobie w nowych realiach, pracując w zespołach wielokulturowych i wieloreligijnych, jak rozumieć innych ludzi, nauczyć się tolerancji, wzmocnić zaufanie, budować postawę szacunku i zrozumienia? W tym trudnym procesie pomocne będzie szkolenie międzykulturowe, które jest odpowiedzią na wyzwania dla współczesnego świata.
Cele i korzyści: Szkolenie ma umożliwić uczestnikom sprawne poruszanie się po zagadnieniach wielokulturowości w odniesieniu do kultur afrykańskich i azjatyckich. Wiedza oraz umiejętności, jakie zostaną wyniesione z zajęć teoretycznych i praktycznych będzie odniesiona do cech europejskich kultur narodowych. Ta perspektywa porównawcza pozwoli w szybszy sposób zaaplikować wiedzę w praktyce.
Uczestnicy rozumieją polski kontekst kulturowy –  zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym (wiedza).  Bardziej efektywnie radzą sobie z procesami akulturacji i komunikacją międzykulturową (umiejętności).  Z większą otwartością i pewnością podchodzą do sytuacji  niejednoznacznych kulturowo (postawy).
Szkolenie Różnice Kulturowe adresowane jest do pracowników kontaktujących się z reprezentantami innych kultur podczas wymiany korespondencji, bezpośrednich rozmów, oficjalnych spotkań, czy negocjacji. Wiedza i wieloletnie doświadczenie trenerów prowadzących szkolenie sprawia, że jest ono niezwykle praktyczne, obejmuje cenne informacje dotyczące zwyczajów, norm i zasad obowiązujących w danej kulturze.
Szkolenie jest adresowane do przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za lokalny rozwój gospodarczy (jednostki samorządu lokalnego, agencje rozwoju regionalnego, centra przedsiębiorczości, podmioty zarządzające parkami przemysłowymi i technologicznymi, przedsiębiorstwa zainteresowane współpracą z firmami z Azji Dalekowschodniej). Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę z zakresu rozumienia procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych przez inwestorów zagranicznych.
Szkolenie jest kierowane do menadżerów oraz pracowników międzynarodowych działów call center, zdalnej obsługi klienta spoza kręgu kultur. W jego trakcie uczestnik pozna odpowiedzi na pytania: Jak zwizualizować głos? Dlaczego budujemy w głowie stereotypy twarzy rozmówcy na podstawie głosu w słuchawce? Czy możemy się dogadać nie widząc pozawerbalnej mowy ciała? Jakich zwrotów unikać w rozmowie z partnerem spoza Polski, spoza Europy? Czego nie mówić, żeby być wysłuchanym? Profilowane przykłady ilustrujące wiedzę teoretyczną idealnie odpowiadają na zapotrzebowania współczesnego rynku usług outsourcingowych.
Szkolenie dedykowane jest pracownikom wszystkich szczebli działów personalnych. Na szkoleniu odbędzie się: wprowadzenie do komunikacji międzykulturowej, przedstawienie mechanizmów budowania stereotypów na etapie konstruowania ogłoszeń o pracę, Przepracowanie własnych ograniczeń wobec różnic kulturowych, czyli jak rekrutować w zglobalizowanym świecie, Idealny on-bording – jak sprostać odmiennym oczekiwaniom nowych pracowników z różnych części świata.
Szkolenie pokazuje coaching od praktycznej strony do wykorzystania w zarządzaniu. Bazując na zasobach kompetentnego pracownika pomaga przełożonemu motywująco delegować, egzekwować, udzielać feedbacku. Prowokuje do stawiania ważnych, rozwojowych pytań. Powstrzymuje przed nadgorliwością z jednej i zbytnią „ostrością” z drugiej strony w interwencjach menedżerskich.
Rozumienie różnic kulturowych w dzisiejszym globalizującym się świecie jest podstawą prowadzenia międzynarodowego biznesu. Wpływ różnic na komunikację interpersonalną jest ogromny. Ich zrozumienie i umiejętne korzystanie z tej wiedzy daje przewagę w prowadzeniu negocjacji czy rozwijaniu własnego przedsięwzięcia poza granicami kraju.

Dowiedz się więcej…

więcej informacji wkrótce!

Czy można pokonać własną wyobraźnię? Możemy stworzyć to, co jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Jak rozwinąć swój potencjał twórczy, czy istnieją narzędzia i sposoby, aby go pogłębić? Bez kreatywności i innowacyjności nie ma sukcesów, zarówno zawodowych jak i osobistych w globalnej i konkurencyjnej gospodarce.
Szkolenie pokazuje coaching od praktycznej strony do wykorzystania w zarządzaniu. Bazując na zasobach kompetentnego pracownika pomaga przełożonemu motywująco delegować, egzekwować, udzielać feedbacku. Prowokuje do stawiania ważnych, rozwojowych pytań. Powstrzymuje przed nadgorliwością z jednej i zbytnią „ostrością” z drugiej strony w interwencjach menedżerskich.
Na szkoleniu z kierowania zespołem odpowiemy sobie na pytania: jakie są cechy przywódców-menedżerów? Jak wykorzystać swoje mocne strony do skutecznego przewodzenia ludźmi? Jak radzić sobie z niesubordynacją i brakiem dyscypliny pracowników? Jak wpływać, motywować i inspirować współpracowników?
Współpraca kluczem do rozwiązania konfliktu – jak dochodzić do porozumienia, kiedy pracownicy są w konflikcie i stresie? W jaki sposób skutecznie się komunikować, aby osiągać zamierzone cele zawodowe?
Celem generalnym każdej działalności biznesowej jest zysk, jednak sposoby osiągania go bywają różne. Poprzez wdrożenie polityki CSR i zarządzania zgodne z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu budujemy nową kulturę organizacji i wyznaczamy nową jakość.

więcej informacji wkrótce!

Po szkoleniu z zarządzania sobą w czasie i efektywną organizacją pracy uczestnicy powinni zrozumieć znaczenie efektywnej pracy zawodowej, znaczenie pracy w oparciu o ustalanie priorytetów, organizacji pracy, oraz radzenia sobie z zakłóceniami w pracy.
Kontakty międzykulturowe są codziennością także małych  i średnich przedsiębiorstw, start-up’ów, administracji publicznej jak i organizacji pozarządowych. Uczestnik szkolenia będzie miał możliwość uświadomić sobie swój potencjał kulturowy, dostosować go do uwarunkowań kulturowych międzynarodowych współpracowników i partnerów biznesowych.
Wprowadzanie i utrwalanie zmiany wg modelu Kottera.
Po zakończeniu szkolenia Uczestnik będzie posiadać wiedzę na temat procesu zmiany,  znając charakterystykę poszczególnych faz zmiany, a także będzie identyfikować i rozwijać umiejętności zarządzania twardymi aspektami zmiany, będzie wiedział co i jak musi się zdarzyć, aby przeprowadzić zmianę.

więcej informacji wkrótce!

więcej informacji wkrótce!

więcej informacji wkrótce!

więcej informacji wkrótce!

Napisz do nas: szkolenia@diplomats.pl

Zadzwoń: +48 22 378 11 97

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Formularz kontaktowy

Jeśli chcesz nam zadać pytanie, przesłać komentarz lub zgłosić problem, skorzystaj z formularza kontaktowego poniżej.

Zaufali nam: