fbpx

Etykieta w komunikacji oficjalnej, biznesowej i międzykulturowej

Kurs jest skierowany do osób chcących zdobyć ekspercką wiedzę z zakresu protokołu dyplomatycznego i savoir vivre'u.

REGULAMIN

START:
21 czerwca, 2023
DURATION:
8 godzin

Etykieta w komunikacji oficjalnej, biznesowej i międzykulturowej

Szkolenie jest skierowane przedstawicieli instytucji publicznych, urzędów centralnych i samorządowych, firm polskich i zagranicznych, którzy reprezentują swoją organizację na zewnątrz, nawiązują relacje oficjalne z przedstawicielami instytucji lub firm zagranicznych i realizują projekty we współpracy z innymi instytucjami, także zagranicznymi. Szkolenie ma na celu polepszenie umiejętności komunikacyjnych, zwiększenie profesjonalizmu w kontaktach osobistych i służbowych, budowanie relacji towarzyskich i oficjalnych w zgodzie zasadami etykiety i z poszanowaniem różnic międzykulturowych oraz tworzenie wizerunku profesjonalnej organizacji, instytucji lub firmy.

Szkolenie jest podzielone na dwie części. Część pierwsza: Etykieta w Komunikacji Oficjalnej i Biznesowej dotyczy właściwej oraz skutecznej komunikacji interpersonalnej, oficjalnej i biznesowej (ustnej, pisemnej i pozawerbalnej), poprawnych reakcji w relacjach oficjalnych, a także wykorzystania nabytych umiejętności komunikacyjnych typu small talk oraz elevator speech podczas spotkań oficjalnych, rozmów kuluarowych, narad i spotkań uzgodnieniowych oraz wystąpień publicznych. Część druga: Etykieta w Komunikacji Międzykulturowej dotyczy nawiązywania kontaktów i rozwijania relacji w stosunkach międzynarodowych oraz międzykulturowych. Przedstawiony zostanie główny podział na kultury pro-partnerskie i pro-transakcyjne oraz podziały sektorowe związane ze stosunkiem do współpracy, formalności, czasu i emocji. W ramach tej części zostaną także omówione zasady komunikacji w czterech regionach o odmiennych kulturach.

Kurs składa się z łącznie 8 godzin szkoleniowych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

WSTĘP
● historyczne źródła etykiety i jej ewolucja
● najważniejsze zasady etykiety urzędnika i menedżera
● zasada dostosowania w relacjach biznesowych i międzynarodowych
● jak dostosować swój komunikat do odbiorcy?
● wszystko, co robimy jest komunikacją…
ETYKIETA W KOMUNIKACJI OFICJALNEJ I BIZNESOWEJ
● komunikacja werbalna, epistolarna i pozawerbalna
● feedback czyli informacja zwrotna
● zasady prowadzenia rozmowy telefonicznej
● zasady sporządzania korespondencji służbowej
● struktura pisma służbowego
● rodzaje pism służbowych
● obieg korespondencji urzędowej
● zasady sporządzania korespondencji elektronicznej
● nowoczesne środki komunikacji, etykieta w internecie
● etykieta wideo rozmowy i wideo konferencji
● tworzenie pierwszego wrażenia i kreowanie pozytywnego wizerunku
● elementy mowy ciała podczas autoprezentacji i udziału w spotkaniach
● zasada starszeństwa w relacjach oficjalnych i biznesowych
● zasada pierwszeństwa prawej ręki w relacjach oficjalnych i biznesowych
● powitanie w relacjach towarzyskich i oficjalnych
● przedstawianie siebie oraz innych osób w relacjach oficjalnych i biznesowych
● właściwy uścisk dłoni oraz inne metody powitania
● elevator speech, czyli jak mówić zwięźle i interesująco
● zasady udziału w spotkaniach i naradach
● wymiana wizytówek, odpowiedni krój i zastosowanie biletów wizytowych
● sztuka small talk w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów
ETYKIETA W KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ
● pochodzenie różnic międzykulturowych
● proksemika czyli dystanse społeczne
● kultury pro-partnerskie i pro-transakcyjne
● rozwiązywanie konfliktów międzykulturowych
● kultura agresywna vs. kultura kooperacyjna
● kultura oficjalna vs. kultura nieoficjalna
● kultura terminowa vs. nieterminowa
● kultura powściągliwa vs. kultura emocjonalna
● zasady etykiety w komunikacji międzykulturowej w 4 wybranych regionach zawierające
m.in. następujące elementy: kontakty towarzyskie, zawieranie znajomości, spotkania oficjalne,
odniesienia kulturowe i religijne, kultura stołu, etykieta ubioru, budowanie długotrwałych relacji.
DO WYBORU: Stany Zjednoczone Ameryki, Kraje Zatoki Perskiej, Połwysep Indyjski, Kraje
Afryki Subsaharyjskiej, Kraje Byłego ZSRR, Chiny, Japonia, Francja, Singapur.

Szczegółowy harmonogram zostanie przesłany drogą mailową, co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Zajęcia będą prowadzone stacjonarnie w formie mini-wykładów, popartych prezentacją multimedialną oraz wzbogaconymi dyskusją i studiami przypadków. Podczas całych zajęć Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań ekspertowi i konsultowania sytuacji, z którymi zetknęli się w przeszłości lub mają do czynienia na codzień.

Wykładowcy z wieloletnim stażem pracy w Polskiej Służbie Zagranicznej zobrazują zajęcia przykładami z własnego doświadczenia.

Szkolenie poprowadzi Paweł Grotowski.

Każdy z uczestników otrzyma numerowany certyfikat poświadczający udział w kursie.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu online wynosi 690 zł + VAT (w przypadku finansowania usługi ze środków publicznych podatek VAT nie jest naliczany).


W cenie m.in.:

  • materiały szkoleniowe i edukacyjne
  • certyfikaty i zaświadczenia

Tylko wniesienie opłaty jest gwarancją miejsca na szkoleniu.

Dane do przelewu:

Europejska Akademia Dyplomacji

nr rachunku: 48 1050 1025 1000 0090 8039 4944

tytuł: „Nazwa szkolenia, data szkolenia – imię i nazwisko”

Szkolenie stacjonarne w Warszawie.

W kwestii faktur prosimy kontaktować się z nami na faktury@diplomats.pl

Dla administracji publicznej przewidzieliśmy specjalną procedurę płatności. Prosimy o zarejestrowanie się online, a następnie o wypełnienie FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY EAD (DO POBRANIA TUTAJ) i przesłanie skanem na mail szkolenia@diplomats.pl. Stanowi to gwarancję miejsca w grupie, jak również możliwość płatności po szkoleniu.

Europejska Akademia Dyplomacji jest członkiem światowego stowarzyszenia akademii dyplomatycznych IFDT (The International Forum on Diplomatic Training), dzięki czemu jesteśmy w stanie wprowadzać wszystkie najnowsze rozwiązania i śledzić trendy globalne, tak by nasi kursanci wynieśli od nas wiedzę, doświadczenie i nabyli niezbędnych umiejętności.

TOP