Aplikacja dyplomatyczno-konsularna - kurs przygotowawczy

aplikacja dyplomatyczno-konsularna

Aplikacja dyplomatyczno-konsularna: Szkolenie dla kandydatów na pracowników polskiej służby zagranicznej skierowane jest do osób wiążących swoją przyszłość z pracą w dyplomacji. Szkolenie pomaga zrozumieć specyfikę pracy i kariery w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

REGULAMIN

START:
14 marca, 2020
DURATION:
2 dni

Aplikacja dyplomatyczno-konsularna

Kurs przygotowawczy

Dwa razy do roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych organizuje nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną. To szansa dla osób zainteresowanych karierą w dyplomacji. Jak się przygotować do rekrutacji? Kurs „Aplikacja dyplomatyczno-konsularna” skierowany jest do osób zainteresowanych podjęciem pracy w służbie zagranicznej Rzeczypospolitej zarówno jako pracownicy centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ), jak i placówek – ambasad, stałych przedstawicielstw i konsulatów.

Szkolenie prowadzą doświadczeni wykładowcy, obecni i byli pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Formuła szkolenia pozwala na przygotowanie się do pomyślnego przejścia przez konkursy na aplikację dyplomatyczno-konsularną, a także na konkretne stanowiska w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas zajęć będą przydatne również podczas wykonywania obowiązków służbowych, po rozpoczęciu pracy w służbie dyplomatycznej i konsularnej Rzeczypospolitej Polski. Kurs przygotowawczy prowadzą współpracujący z Europejską Akademią Dyplomacji doświadczeni wykładowcy, obecni i byli pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Jak dobrze przygotować się do egzaminu, osiągnąć zadowalające wyniki i dostać pracę w MSZ? Zapisz się na kurs przygotowawczy do aplikacji dyplomatyczno-konsularnej i zwiększ swoje szanse na karierę dyplomaty. Kandydaci muszą spełniać wymogi niezbędne do podjęcia przyszłych zadań w obszarze służby zagranicznej. Przyjęcie na aplikację poprzedzone jest wieloetapowym egzaminem sprawdzającym wiedzę ogólną, predyspozycje do służby oraz znajomość języków obcych. Z chwilą rozpoczęcia aplikacji jej uczestnicy są zatrudnieni w Ministerstwie Spraw Zagranicznych ze wszystkimi wynikającymi z tego uprawnieniami jak i obowiązkami.

 1. Sprawdzian wiedzy ogólnej:
  – zagadnienia dotyczące historii Polski i historii powszechnej
  – aktualna sytuacja polityczna, gospodarcza i społeczna w Polsce i na świecie
  – główne kierunki polskiej polityki zagranicznej
  – wybrane zagadnienia z prawa międzynarodowego, konstytucyjnego, ekonomii i gospodarki
 2. Sprawdzian umiejętności:
  – analiza i wykorzystanie informacji
  – poprawne wnioskowanie
  – rozwiązywanie problemów
 3. Sprawdzian znajomości dwóch języków obcych:
  – egzamin resortowy składa się z części pisemnej i ustnej
  – aby uzyskać pozytywną ocenę, z każdej z części egzaminu należy uzyskać co najmniej 60% możliwych punktów
 4. Assessment Centre:
  – konfrontacja kandydata z możliwymi scenariuszami zadań w MSZ i ocena jego współpracy z innymi kandydatami
 5. Rozmowa kwalifikacyjna:
  – ocena predyspozycji i motywacji do pracy w służbie zagranicznej
 1. Poznasz struktury organizacyjne MSZ, w tym obszarów, za które odpowiedzialni są minister SZ, sekretarze i podsekretarze stanu oraz podległe im komórki Ministerstwa.
 2. Dowiesz się, jak przebiegają procedury rekrutacyjne z naciskiem na przygotowanie warsztatowe kandydatów i praktyczne aspekty procesu selekcji.
 3. Przygotujesz się do poszczególnych części egzaminu na aplikację dyplomatyczno-konsularną z uwzględnieniem:
  – sprawdzianu wiedzy ogólnej,
  – sprawdzianu umiejętności,
  – assessment centre – badania kompetencji,
  – rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Otrzymasz:
  – materiały przydatne w samodzielnej nauce – m.in.: listę lektur pomagających przygotować się do egzaminów wstępnych na aplikację dyplomatyczno-konsularną, obejmującą pozycje poświęcone ww. dziedzinom, których opanowanie w dużej mierze pomaga podczas wszystkich etapów procedury konkursowej,
  – przykładowe testy – opracowane na podstawie realnej procedury rekrutacji do MSZ i doświadczenia szkoleniowego prowadzącego zajęcia. Testy obejmują zagadnienia dotyczące m.in.: współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, polityki bezpieczeństwa, historii Polski i nowożytnych stosunków międzynarodowych, prawa międzynarodowego publicznego, funkcjonowania Unii Europejskiej, protokołu dyplomatycznego.
  – certyfikat EAD, poświadczający odbycie szkolenia.
 5. Weźmiesz udział w symulacji rozmowy kwalifikacyjnej na aplikację dyplomatyczno-konsularną.
 6. Podczas warsztatów zapoznasz się również z psychologicznymi zagadnieniami związanymi z procesem rekrutacji, m.in. z radzeniem sobie ze stresem towarzyszącym podczas kolejnych etapów procedur konkursowych.

Dzień 1:
– Specyfika pracy w korpusie dyplomatyczno-konsularnym.
– Aplikacja dyplomatyczno-konsularna MSZ – przygotowanie do pracy w polskiej służbie zagranicznej i omówienie aktualnej procedury konkursowej.
– Aplikacja dyplomatyczno-konsularna MSZ – test wiedzy (jak się przygotować, przykładowe materiały, testy próbne).
– Aplikacja dyplomatyczno-konsularna MSZ – rozmowa kwalifikacyjna (symulacja rozmowy, na co zwrócić uwagę, jak radzić sobie ze stresem).

Dzień 2:
– Aplikacja dyplomatyczno-konsularna – test umiejętności (przykładowe testy, techniki rozwiązywania).
– Aplikacja dyplomatyczno-konsularna – assessment centre (na czym polega, przykłady, na co zwrócić uwagę).

Zajęcia prowadzone są w formie ogólnych wykładów, warsztatów i indywidualnych konsultacji z trenerami.

Wojciech Dzięgiel
Jest Dyrektorem Wykonawczym i Członkiem Zarządu Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego – czołowego think tanku polityki zagranicznej w Polsce oraz „Najlepszego think tanku polityki zagranicznej UE” przyznanego przez magazyn Prospect w 2017 roku. Od 2015 r. jest także szefem Komitetu Organizacyjnego Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa.
Kariera dyplomatyczna: wcześniej pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP (2006-2015). Pracował m.in. w Toronto w Kanadzie (2006-2011) i Dublinie w Irlandii (2011-2015). Jest prawnikiem z wykształcenia, specjalizującym się w prawie międzynarodowym publicznym, absolwentem Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego (2002) oraz Uniwersytetu w Utrechcie (2003).

2 dni / 16 godzin dydaktycznych
sobota i niedziela

Po zakończeniu szkolenia ”Aplikacja dyplomatyczno-konsularna – kurs przygotowawczy” otrzymasz Certyfikat Europejskiej Akademii Dyplomacji.

Cena: 790 zł (zw. z VAT) / 2 dni szkolenia

Zapisy do wyczerpania miejsc.


W celu ukończenia rejestracji prosimy o dokonanie wpłaty. Tylko wniesienie opłaty jest gwarancją miejsca na szkoleniu.

EUROPEJSKA AKADEMIA DYPLOMACJI

Bank: ING
Nr rachunku: 48 1050 1025 1000 0090 8039 4944
SWIFT: INGBPLPW
IBAN: PL48 1050 1025 1000 0090 8039 4944

TYTUŁ: Nazwa szkolenia – data szkolenia oraz imię i nazwisko

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń językowych przygotowujących do zdawania egzaminów resortowych MSZ z języka obcego.

Aplikacja dyplomatyczno-konsularna, Aplikacja dyplomatyczno-konsularna, Praca w MSZ, Praca w MSZ, Praca w MSZ, Praca Polska Służba Zagraniczna, Praca Polska Służba Zagraniczna, praca w dyplomacji, praca w dyplomacji, praca w dyplomacji,

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 9500 graduates from more than 120 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world. As partner of the Council of Europe and a member of the Network of Schools of Political Studies, the European Academy of Diplomacy focuses on promoting democratic values, human rights and rule of law.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP