fbpx

Aplikacja dyplomatyczno-konsularna - kurs przygotowawczy

aplikacja dyplomatyczno-konsularna

Aplikacja dyplomatyczno-konsularna: Szkolenie dla kandydatów na pracowników polskiej służby zagranicznej skierowane jest do osób wiążących swoją przyszłość z pracą w dyplomacji. Szkolenie pomaga zrozumieć specyfikę pracy i kariery w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

REGULAMIN

START:
14 marca, 2020
DURATION:
2 dni

Aplikacja dyplomatyczno-konsularna

Kurs przygotowawczy

Dwa razy do roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych organizuje nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną. To szansa dla osób zainteresowanych karierą w dyplomacji. Jak się przygotować do rekrutacji? Kurs “Aplikacja dyplomatyczno-konsularna” skierowany jest do osób zainteresowanych podjęciem pracy w służbie zagranicznej Rzeczypospolitej zarówno jako pracownicy centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ), jak i placówek – ambasad, stałych przedstawicielstw i konsulatów.

Szkolenie prowadzą doświadczeni wykładowcy, obecni i byli pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Formuła szkolenia pozwala na przygotowanie się do pomyślnego przejścia przez konkursy na aplikację dyplomatyczno-konsularną, a także na konkretne stanowiska w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas zajęć będą przydatne również podczas wykonywania obowiązków służbowych, po rozpoczęciu pracy w służbie dyplomatycznej i konsularnej Rzeczypospolitej Polski. Kurs przygotowawczy prowadzą współpracujący z Europejską Akademią Dyplomacji doświadczeni wykładowcy, obecni i byli pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Jak dobrze przygotować się do egzaminu, osiągnąć zadowalające wyniki i dostać pracę w MSZ? Zapisz się na kurs przygotowawczy do aplikacji dyplomatyczno-konsularnej i zwiększ swoje szanse na karierę dyplomaty. Kandydaci muszą spełniać wymogi niezbędne do podjęcia przyszłych zadań w obszarze służby zagranicznej. Przyjęcie na aplikację poprzedzone jest wieloetapowym egzaminem sprawdzającym wiedzę ogólną, predyspozycje do służby oraz znajomość języków obcych. Z chwilą rozpoczęcia aplikacji jej uczestnicy są zatrudnieni w Ministerstwie Spraw Zagranicznych ze wszystkimi wynikającymi z tego uprawnieniami jak i obowiązkami.

 1. Sprawdzian wiedzy ogólnej:
  – zagadnienia dotyczące historii Polski i historii powszechnej
  – aktualna sytuacja polityczna, gospodarcza i społeczna w Polsce i na świecie
  – główne kierunki polskiej polityki zagranicznej
  – wybrane zagadnienia z prawa międzynarodowego, konstytucyjnego, ekonomii i gospodarki
 2. Sprawdzian umiejętności:
  – analiza i wykorzystanie informacji
  – poprawne wnioskowanie
  – rozwiązywanie problemów
 3. Sprawdzian znajomości dwóch języków obcych:
  – egzamin resortowy składa się z części pisemnej i ustnej
  – aby uzyskać pozytywną ocenę, z każdej z części egzaminu należy uzyskać co najmniej 60% możliwych punktów
 4. Assessment Centre:
  – konfrontacja kandydata z możliwymi scenariuszami zadań w MSZ i ocena jego współpracy z innymi kandydatami
 5. Rozmowa kwalifikacyjna:
  – ocena predyspozycji i motywacji do pracy w służbie zagranicznej
 1. Poznasz struktury organizacyjne MSZ, w tym obszarów, za które odpowiedzialni są minister SZ, sekretarze i podsekretarze stanu oraz podległe im komórki Ministerstwa.
 2. Dowiesz się, jak przebiegają procedury rekrutacyjne z naciskiem na przygotowanie warsztatowe kandydatów i praktyczne aspekty procesu selekcji.
 3. Przygotujesz się do poszczególnych części egzaminu na aplikację dyplomatyczno-konsularną z uwzględnieniem:
  – sprawdzianu wiedzy ogólnej,
  – sprawdzianu umiejętności,
  – assessment centre – badania kompetencji,
  – rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Otrzymasz:
  – materiały przydatne w samodzielnej nauce – m.in.: listę lektur pomagających przygotować się do egzaminów wstępnych na aplikację dyplomatyczno-konsularną, obejmującą pozycje poświęcone ww. dziedzinom, których opanowanie w dużej mierze pomaga podczas wszystkich etapów procedury konkursowej,
  – przykładowe testy – opracowane na podstawie realnej procedury rekrutacji do MSZ i doświadczenia szkoleniowego prowadzącego zajęcia. Testy obejmują zagadnienia dotyczące m.in.: współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, polityki bezpieczeństwa, historii Polski i nowożytnych stosunków międzynarodowych, prawa międzynarodowego publicznego, funkcjonowania Unii Europejskiej, protokołu dyplomatycznego.
  – certyfikat EAD, poświadczający odbycie szkolenia.
 5. Weźmiesz udział w symulacji rozmowy kwalifikacyjnej na aplikację dyplomatyczno-konsularną.
 6. Podczas warsztatów zapoznasz się również z psychologicznymi zagadnieniami związanymi z procesem rekrutacji, m.in. z radzeniem sobie ze stresem towarzyszącym podczas kolejnych etapów procedur konkursowych.

Dzień 1:
– Specyfika pracy w korpusie dyplomatyczno-konsularnym.
– Aplikacja dyplomatyczno-konsularna MSZ – przygotowanie do pracy w polskiej służbie zagranicznej i omówienie aktualnej procedury konkursowej.
– Aplikacja dyplomatyczno-konsularna MSZ – test wiedzy (jak się przygotować, przykładowe materiały, testy próbne).
– Aplikacja dyplomatyczno-konsularna MSZ – rozmowa kwalifikacyjna (symulacja rozmowy, na co zwrócić uwagę, jak radzić sobie ze stresem).

Dzień 2:
– Aplikacja dyplomatyczno-konsularna – test umiejętności (przykładowe testy, techniki rozwiązywania).
– Aplikacja dyplomatyczno-konsularna – assessment centre (na czym polega, przykłady, na co zwrócić uwagę).

Zajęcia prowadzone są w formie ogólnych wykładów, warsztatów i indywidualnych konsultacji z trenerami.

Wojciech Dzięgiel
Jest Dyrektorem Wykonawczym i Członkiem Zarządu Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego – czołowego think tanku polityki zagranicznej w Polsce oraz “Najlepszego think tanku polityki zagranicznej UE” przyznanego przez magazyn Prospect w 2017 roku. Od 2015 r. jest także szefem Komitetu Organizacyjnego Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa.
Kariera dyplomatyczna: wcześniej pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP (2006-2015). Pracował m.in. w Toronto w Kanadzie (2006-2011) i Dublinie w Irlandii (2011-2015). Jest prawnikiem z wykształcenia, specjalizującym się w prawie międzynarodowym publicznym, absolwentem Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego (2002) oraz Uniwersytetu w Utrechcie (2003).

2 dni / 16 godzin dydaktycznych
sobota i niedziela

Po zakończeniu szkolenia ”Aplikacja dyplomatyczno-konsularna – kurs przygotowawczy” otrzymasz Certyfikat Europejskiej Akademii Dyplomacji.

Cena: 790 zł (zw. z VAT) / 2 dni szkolenia

Zapisy do wyczerpania miejsc.


W celu ukończenia rejestracji prosimy o dokonanie wpłaty. Tylko wniesienie opłaty jest gwarancją miejsca na szkoleniu.

EUROPEJSKA AKADEMIA DYPLOMACJI

Bank: ING
Nr rachunku: 48 1050 1025 1000 0090 8039 4944
SWIFT: INGBPLPW
IBAN: PL48 1050 1025 1000 0090 8039 4944

TYTUŁ: Nazwa szkolenia – data szkolenia oraz imię i nazwisko

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń językowych przygotowujących do zdawania egzaminów resortowych MSZ z języka obcego.

Aplikacja dyplomatyczno-konsularna, Aplikacja dyplomatyczno-konsularna, Praca w MSZ, Praca w MSZ, Praca w MSZ, Praca Polska Służba Zagraniczna, Praca Polska Służba Zagraniczna, praca w dyplomacji, praca w dyplomacji, praca w dyplomacji,

TOP