Rozumienie różnic kulturowych w dzisiejszym globalizującym się świecie jest podstawą prowadzenia międzynarodowego biznesu. Wpływ równic na komunikację interpersonalną jest ogromny. Ich zrozumienie i umiejętne korzystanie z tej wiedzy daje przewagę w prowadzeniu negocjacji czy rozwijaniu własnego przedsięwzięcia poza granicami kraju.

Wielokulturowość w obsłudze klienta z krajów pozaeuropejskich

Cele i korzyści: Szkolenie jest kierowane do menadżerów oraz pracowników międzynarodowych działów

Wielokulturowość w procesach HR

Cele i korzyści: Szkolenie dedykowane jest pracownikom wszystkich szczebli działów

Zarządzanie zespołami zróżnicowanymi kulturowo

Cele i korzyści: Szkolenie jest odpowiedzią na zmiany jakie dokonały się

Komunikacja i negocjacje międzykulturowe (Afryka, Azja)

Cele i korzyści: Szkolenie ma umożliwić uczestnikom sprawne poruszanie się po zagadnieniach

Kompetencje międzykulturowe

Kompetencje międzykulturowe we współczesnym świecie Współczesny świat jest otwarty, pracujemy