Professors

All

Jarosław Gugała

Ambasador w Urugwaju (1999 - 2003)

 

Jason Worlledge

Community of Democracies. Governing Council Coordinator

 

Jeffrey D. Sachs

Special Adviser to the United Nations Secretary General, Professor at Columbia University

 

Jerzy Buzek

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego (2009 - 2012), Premier RP (1997 – 2001)

 

Jerzy M. Nowak

Stały Przedstawiciel przy IAEA, UN & UNIDO (1992 - 1997), NATO & WEU (2002 - 2007), Ambasador w Hiszpanii (2000 - 2002)

 

Jerzy M. Nowak

Security policy trainer.

 

Joanna Sozańska

Koordynatorka Programów, Visegrad School of Political Studies

Joanna Urbanek

Kierowniczka biura

Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją Organizacje Pozarządowe. W latach 2010-2014 pracowniczka Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa, następnie zatrudniona jako Analityczka ds. AML w The Royal Bank of Scotland (obszar Wielkiej Brytanii). Od listopada 2015 roku pełni funkcję Kierowniczki Biura Europejskiej Akademii Dyplomacji, gdzie odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie biura oraz zajmuje się kwestiami organizacyjnymi. Prywatnie miłośniczka psów i szczurów. W wolnym czasie […]

Joshua M. Burgin

Strategic Development Advisor

 

Julia Jaroszewska

Konsultant

 

Julian Sutor †

Ambasador tytularny

 

Justyna Gromysz

Lektor języka polskiego

Nauczycielka jezyka polskiego w środowisku dyplomacyjnym, akademickim i korporacyjnym. Prowadzi zajecia indywidualne i grupowe dla dorosłych. Skoncentrowana na rozwijaniu umiejętności rozumienia i mowienia.  Prywatnie zakochana w swojej córce i sporcie.

Kamil Łukasz Mazurek

FKP Research Fellow

Koordynator Programu Bezpieczeństwo i Obronność FKP, ukończył studia II (nauki polityczne) i III stopnia na UW. Interesuje się bezpieczeństwem międzynarodowym i obronnością.

Karolina Krzyżanowska

Kierownik Programów Międzynarodowych

 

Kazimierz Wóycicki

Dr. Kazimierz Wóycicki from the Warsaw University – Institute for East European Studies, Chairman of Advisers Group of the Foreign Affairs Committee , Advisor to the Minister in the Office for War Veterans and Repressed Persons, Director of the Institute of National Remembrance in Szczecin (2004-2008), Director of the Polish Institute in Leipzig (2000-2004), Director of […]

Kerry Longhurst

Europejska polityka zagraniczna; Partnerstwo Wschodnie, polityka zagraniczna i bezpieczeństwo

Jest pracownikiem naukowym Kolegium Europejskiego Natolin oraz wykładowcą Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Dr Longhurst jest autorką licznych publikacji w zakresie międzynarodowej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, właczając zagadnienia Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Partnerstwa Wschodniego.

Krzysztof Płomiński

Ambasador w Iraku (1990 - 1996) & Arabii Saudyjskiej (2000 - 2004)

 

Krzysztof Śliwiński

W EAD trener z zakresu dyplomacji publicznej.

 

Krzysztof Śliwiński †

Ambasador w Maroku (1990 - 1994) & RPA (2000 - 2004)

 

Maciej Kozłowski

Ambasador w Izraelu (1999 - 2003)

Ambasador RP w Izraelu (1999-2003); doktor na Wydziale Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył również archeologię śródziemnomorską na UJ. Ambasador RP w Izraelu w latach 1999-2003, wcześniej również na stanowisku chargé d’affaires w Ambasadzie RP w Waszyngtonie (1993-1994). Działacz opozycji, skazany w PRL na 4,5 roku więzienia. Publikował w „Wiadomościach Krakowskich”, „Tygodniku Powszechnym”, autor kilku książek, m.in. o premierze Leonie Kozłowskim. W latach 70. XX w. zajmował się przekładami z języka angielskiego, współpracował z prasą, […]

Maciej Starzyński

Administrator IT

 

Maciej Świeściak

Selection procedure to Polish foreign service trainer.

In the Foreign Service of the Polish MFA since 2008. In 2010/2011 he completed the International Training Course (ITC) in Security Policy at the Geneva Centre for Security Policy. Holds a MA in International Relations. Graduate of the Diplomatic Academy in Warsaw.

Maciej Zaborowski

Managing Partner at Kopeć & Zaborowski (KKZ), Judge at the State Tribunal,  Member of the Supervisory Board at PZU. Graduat of the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw and Harvard Law School (ALP), Center for American Law Studies, Leadership Academy for Poland. Currently Maciej is working on his PhD dissertation on […]

Magdalena El Ghamari

wykładowca w Uniwersytecie w Białymstoku

dr Magdalena El Ghamari – wykładowca w Uniwersytecie w Białymstoku (Instytut Historii i Nauk Politycznych, Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego) oraz analityk w portalu Defence24 oraz zastępca Prezesa w Fundacji Po.Int. Członek European Security Assosiation, Stowarzyszenia Kombatantów Misji pokojowych ONZ, Towarzystwa Polsko –Albańskiego oraz International Institute for Private-, Commercial-, and Competition Law w Tiranie. Studia doktoranckie ukończyła w Katedrze Działań Połączonych Akademii Obrony Narodowej. Dysertacja doktorska zatytułowana „Międzykulturowość […]

Magdalena Rodziewicz

Polish language for diplomats trainer.

Graduate of Polish studies (2006) and Coach of Cognitive Skills (2009), both in the University of Warsaw. Since 2001 she has been learning Polish to foreigners. In 2009 founded her own Polish as a foreign language school. In teaching she uses also English, German and basic sign lnaguage.

Magdalena Trójkowska

Asystentka Zarządu

Malwina Bakalarska

Komunikacja międzykulturowa i organizacja pracy w środowiskach wielokulturowych

Dr Malwina Bakalarska – Certyfikowana trenerka komunikacji międzykulturowej, zarządzania wielokulturowego i obsługi klienta z rynków europejskich, afrykańskich, azjatyckich i arabskich. Szkolenia dla sektora biznesowego, administracji publicznej i uczelni wyższych opiera na podstawie autorskich badań realizowanych w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN. Prowadzi warsztaty biznesowe na kierunku Komunikacja międzykulturowa (Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego). Ukończyła liczne treningi dotyczące mentoringu cudzoziemców; komunikacji bez przemocy (Centre for Non- […]

Marcin Bużański

Dyrektor Programu Peace and Stabilization Strategies Programme, FKP

Politolog, Dyrektor Programu Pokoj i Stabilizacja w Fundacji Pulaskiego, Partner w firmie doradczej IGD Group, ekspert ONZ z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie rozwiązywania konfliktów międzynarodowych, wspieraniu przemian politycznych i procesów pokojowych. Specjalizuje się w planowaniu polityki oraz wdrażaniu programów odbudowy instytucji państwowych po konfliktach, operacjach pokojowych ONZ, wspieraniu negocjacji pokojowych i mediacji, demokratyzacji i operacjach humanitarnych. Wieloletni pracownik Programu ONZ ds. Rozwoju (UNDP) oraz UNICEF. Ostatnio z ramienia UNDP […]

Marcin Walecki

Szef Democratic Governance and Gender Unit, ODIHR, OBWE

Szef Democratic Governance and Gender Unit w Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. Marcin Walecki pracował jako doradca ds finansowania partii politycznych, wsparcia partii politycznych w ponad 40 krajach. Ma ponad 15-letnie doświadczenie w dziedzinie wspierania procesów demokratycznych oraz rządów w ponad 35 krajach na całym świecie, ktore obejmuje m.in. wdrażanie programów poświęconym walce z korupcją i jawności finansowania partii politycznych, równości płci. Przed dołączeniem do OBWE-ODIHR, […]

Marek Grela

Stały Przedstawiciel przy Unii Europejskiej (2002 - 2006)

 

Marina Zinenko

Asystentka Dyrektora

 

Mariusz Kiecana

Lektor języka angielskiego

Absolwent Ośrodka Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim, ukończył studia podyplomowe w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie tłumaczenia prawniczego i sądowego, przygotowujące do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, uczestnik programu British MA programme Uniwersytetu Lancaster i studiów doktoranckich w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN, posiadacz certyfikatu językowego Certificate of Proficiency in English z najwyższą oceną A, absolwent amerykańskiej szkoły Kent Academy. Pracownik Ambasady […]

Mariusz Rukat

Trener

Analityk i ekspert ds. polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa. Wykładowca akademicki. Podpułkownik rezerwy Wojska Polskiego. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1996), a także: College on Chinese Language & Literature w Chinach (1997-2000),  studiów podyplomowych w obszarze narodowego bezpieczeństwa (UW) oraz kursów planowania strategicznego (U.S. Naval Postgraduate School,  Monterey). Analityk Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON ds. relacji polityczno-wojskowych Sił Zbrojnych RP z zagranicą o specjalizacji: […]

Marta Brzezińska-Hubert

Pasjonuje mnie edukacja międzykulturowa, mobilność edukacyjna i różne koncepcje uczenia się – zarówno w teorii, jak i w praktyce. W pracy trenerskiej ważna jest dla mnie różnorodność, twórczość, koncentracja na potrzebach i potencjale grupy. Posiadam bogate doświadczenie edukacji i pracy w różnych kulturach, w tym pracy z migrantami. Jestem absolwentką Centre for Social Studies  Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i Lancaster University oraz stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończyłam […]

Mary Robinson

President of Ireland (1990-1997) and United Nations High Commissioner for Human Rights (1997-2002).

Is currently the President of the Mary Robinson Foundation – Climate Justice. She is a member of the Elders and the Club of Madrid and the recipient of numerous honors and awards including the Presidential Medal of Freedom from the President of the United States Barack Obama. She sits on the advisory board of Sustainable Energy […]

Michał Chmielecki

international mediation

dr Michał Chmielecki, MSc – Wykładam na amerykańskim uniwersytecie Clark University (www.clarku.edu) na studiach MBA i MSPC.  Wykładam w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (pierwsze miejsce na świecie w kategorii think tanków z budżetem do 5 milionów dolarów) jak również w programie MBA KSB przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Polskim Instytucie Dyplomacji i Europejskiej Akademii Dyplomacji. Jestem adiunktem w największej niepublicznej uczelni w Polsce – Społecznej Akademii Nauk, gdzie pracuję również jako szef działu ds. współpracy międzynarodowej (zajmuję się budową i rozwojem […]

Michał Wąsowski

Lektor języka chińskiego

Sinolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Pekińskiego Uniwersytetu Ludowego. Od najwcześniejszych lat zdobywał doświadczenie zawodowe związane z językiem i kulturą Chin dzięki wielokrotnym pobytom i nauce w Państwie Środka. Zwycięzca międzynarodowego konkursu językowego „Most do języka chińskiego” organizowanego przez Chińskie Państwowe Biuro Międzynarodowej Promocji Języka Chińskiego (Hanban). Podczas dwuletniego stupendium naukowego w Chinach studiował język chiński i uczestniczył w kursach kaligrafii, jego prace wystawiane były w Parlamencie Chińskim. […]

Miłosz J. Zieliński

Procedury rektutacyjne do polskiej służby zagranicznej

Miłosz J. Zieliński – Miłosz J. Zieliński – ukończył historię, stosunki międzynarodowe oraz kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim (2007-2012). Absolwent VII edycji Akademii Młodych Dyplomatów (promocja im. S. Mellera). Stypendysta m.in. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departamentu Stanu USA oraz Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP pracuje od 2012 roku. Obecnie pełni funkcję II sekretarza w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii […]

Mona Shair

Founder & CEO, Key2advance, Germany

 

Norman Davies

Brytyjski historyk. Author „Europa. Rozprawa historyka z historią"

 

Patrycja Sasnal

polish institute of international affairs

Dr. Patrycja Sasnal is the Head of the Middle East and North Africa Project at the Polish Institute of International Affairs. 2010 Fulbright scholar at Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS), Johns Hopkins University in Washington, DC and a Doctor of Philosophy (PhD) in Political Science. She was associate at the American University […]

Paweł Świeboda

EU integration process trainer.

President of demosEUROPA – Centre for European Strategy. He served as the EU Advisor to the President of (1996-2000) and headed the Office for European Integration in the Chancellery of the President. Director of the Department of the European Union in the Polish MFA (2001-06).

Paweł Wojciechowski

stały przedstawiciel przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (2010 - 2014)

 

Piotr A. Świtalski

Ambasador UE w Armenii (od 2015)

 

Piotr Baczyński

Social Media

Współzałożyciel Studio Esencja, interaktywnej agencji z siedzibą w Polsce, dostarczającej usługi dla klientów takich jak Agora, Polkomtel, Decathlon, Gigabyte, Microsoft, K2, BZ WBK, JW Construction i wiele innych.

Piotr Baczyński

Współzałożyciel Esencja Studio

Współzałożyciel Esencja Studio, interaktywnej agencji z siedzibą w Warszawie, oferującej usługi kreatywne klientom takim jak Agora, Polkomtel, Decathlon, Gigabyte, Microsoft, K2, BZ WBK, JW Construction i wielu innym. Specjalizacja: marketing internetowy i branding, marketing w mediach społecznościowych, projektowanie stron i kampanii reklamowych, przygotowanie internetowych stretegii promocyjnych.

Piotr Bogusław Jędrzejczak

Public speaking trainer.

Theater director, specialist in cultural studies, psychologist. Art director of few artistic festivals in Poland. Author of a book ‘How to become an actor in Poland’.

Piotr Geise

Socjolog, dziennikarz, w latach 1993-2006 współpracował w Berlinie z publicznymi radiostacjami RBB i Deutsche Welle. W latach 2003-2013, wykładowca na uczelniach w Bydgoszczy, Wrocławiu i Poznaniu. Obecnie konsultant, doradca, trener. Jako praktyk specjalizuje się w problematyce różnic międzykulturowych (tytuł pracy doktorskiej „Polska i Polacy w świetle niemieckich przewodników turystycznych”), negocjacje a różnice kulturowe oraz w stereotypach jak też zarządzaniem tekstem i materiałem wizualnym w publikacjach reklamowych i promocyjnych, Autor kilkunastu artykułów naukowych i analiz z zakresu form spędzania czasu wolnego, dziedzictwa kulturowego i zrównoważonego rozwoju. Publikował w: „Hospitality”, „Rynek podróży”, […]

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 9500 graduates from more than 120 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world. As partner of the Council of Europe and a member of the Network of Schools of Political Studies, the European Academy of Diplomacy focuses on promoting democratic values, human rights and rule of law.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP