fbpx

Courses

All Praktyka efektywnych spotkań z przedstawicielami UE Fall European Diplomacy Workshop Wiosenne warsztaty dyplomacji Praca w Unii Europejskiej Praca w MSZ Język Chiński kurs języka francyskiego Przygotowanie do negocjacji w środowisku międzynarodowym Europejskie Warsztaty Dyplomacji Szkolenia na konkursy Savoir vivre a świat wina Savoir vivre Szkoła zaawansowanych umiejętności dyplomatycznych Intensywne Kursy Wakacyjne Kursy semestralne Pozostałe warsztaty Negocjacje Komunikacja międzykulturowa Różnice kulturowe Organizacja wizyt i konferencji prasowych Szkolenia językowe Szkolenia językowe dla firm Protokół Dyplomatyczny Kursy językowe Warsztaty dyplomacji Warsztaty umiejętności Zarządzanie i przywództwo Laboratorium Dyplomacji Sztuka komunikacji Szkolenia Executive Courses Szkolenia biznesowe szkolenia dla firm szkolenia dla administracji Nadchodzące szkolenia

Social Media

Szkolenie Social Media dla Dyplomacji Publicznej to dwu-dniowy intensywny kurs, którego celem jest doskonalenie umiejętności niezbędnych przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu kampanii medialnych.

Praca z mediami

Szkolenie adresowane jest do osób, przygotowujących się do wystąpień przed kamerą i udzielania wywiadów.

Wystąpienia publiczne w środowisku międzynarodowym

Szkolenie adresowane jest do osób chcących zdobyć ekspercką wiedzę z zakresu wystąpień publicznych, w tym efektywnej autoprezentacji, skutecznego przemawiania oraz wywierania wpływu na odbiorcę.

Economic Diplomacy

Economic Diplomacy program aims to provide young professionals and academia representatives with a refined skill-set, specific knowledge, and genuine experience in the growing field of economic diplomacy so as to further their internationally minded careers. The course achieves its core objectives by combining intensive lectures and interactive training modules with detailed analysis of current trade and investment issues through economic, political, legal, and […]

Komunikacja międzykulturowa

Komunikacja międzykulturowa to szkolenie którego celem jest zrozumienie przez uczestników roli kultury i jej wpływu na funkcjonowanie, komunikowanie się pracowników i partnerów pochodzących z różnych kręgów kulturowych.

New Security Leaders

The New Security Leaders program is a leadership development program for mid-career, high potential leaders from foreign policy, defense and security fields. NSL candidates will work with mentors – world leaders, global thinkers and experts – to discuss the pressing global security challenges. The New Security Leaders program is co-organized by European Academy of Diplomacy and the Casimir [...]

Polska kultura organizacyjna

Cele  szkolenia: Uczestnicy rozumieją polski kontekst kulturowy –  zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym (wiedza).  Bardziej efektywnie radzą sobie z procesami akulturacji i komunikacją międzykulturową (umiejętności).  Z większą otwartością i pewnością podchodzą do sytuacji  niejednoznacznych kulturowo (postawy). Korzyści dla uczestników: Lepsze zrozumienie wartości kulturowych, norm, zachowań wpływających na stosunki społeczne i zawodowe w Polsce Większa umiejętność komunikowania się w międzykulturowych sytuacjach społecznych i  biznesowych oraz współpracy […]

Pozyskiwanie Inwestora z Azji

Szkolenie jest adresowane do przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za lokalny rozwój gospodarczy.

Przygotowanie do negocjacji w środowisku międzynarodowym

Szkolenie pozwala zdobyć ekspercką wiedzę z zakresu umiejętnego dochodzenia do kompromisu w środowisku międzynarodowym, różnic kulturowych i odmiennych stylów negocjacyjnych.

Negocjacje publiczne

Negocjacje publiczne Szkolenie przygotowuje do profesjonalnego angażowania się w sprawy jednostek terytorialnych – reprezentowania interesów lokalnych społeczności, poprzez świadome prowadzenie negocjacji i mediacji. Specyfika negocjacji publicznych jest odmienna od negocjacji biznesowych. Pomimo wspólnego trzonu dla obu form, negocjacje publiczne cechują się większym ukierunkowaniem na integrację obywateli i instytucji dla wspólnego dobra. Społeczne negocjacje to uwzględnianie wartości wspólnoty. Wspólnoty małych ojczyzn, gdzie nie zysk […]

Effective negotiations in international environments

Szkolenie warsztatowe prowadzone całkowicie w języku angielskim pozwala zdobyć ekspercką wiedzę z zakresu umiejętnego prowadzenia negocjacji w środowisku międzynarodowym poprzez uczestniczenie w licznych ćwiczeniach praktycznych.

Diplomatic Protocol in Poland

Diplomatic Protocol in Poland We would like to invite you to a unique training course: Diplomatic Protocol in Poland and in the European Union ran by an experienced trainer and professional in this field: ambassador Jan Wojciech Piekarski. Do not miss the opportunity for an intense acquiring of the knowledge necessary to everyone that works or is interested in foreign affairs.   Description of the training As an organization […]

Praca w Unii Europejskiej

Szkolenie skierowane jest do osób planujących podjęcie pracy w instytucjach Unii Europejskiej

Social Media Workshop

– Overview of social media platforms
– Creation of content
– Campaign planning
– Crisis management

School of Advanced Diplomatic Skills

The School of Advanced Diplomatic Skills (SADS) is designed for young and mid-career professionals from the international business, diplomatic and third sector. SADS builds on previously acquired soft skills and presents an expanded set of topics that are designed to further prepare participants for the challenges and rigors of diplomacy, international business and working in multinational organizations in the [...]

Spring School of Diplomatic Skills

PROGRAMCURRICULUMBENEFITSRECRUITMENTPROGRAM The Spring School of Diplomatic Skills (SDS) is a workshop for perfecting of communication skills necessary for work in international environment, including diplomacy, governmental and non-governmental organizations, think tanks, academia and business. Through a combination of different interactive methods, including simulations, mock speeches and discussions, the participants will develop skills in the following areas: Personal Communication - Public [...]

VSPS Migration Program

The 2016 VSPS Annual Program „Perceptions of migration in Visegrad School and Germany” (VSPS Migration Program) is designed to influence and shape the public debate on migration in Czech Republic, Germany, Hungary, Poland and Slovakia. During 4 sessions, the program takes 20 young leaders to 4 cities in 3 countries, where they will attend workshops, discussions and meetings covering different aspects of migration.

TOP