Courses

All Wiosenne warsztaty dyplomacji Fall European Diplomacy Workshop Praktyka efektywnych spotkań z przedstawicielami UE Praca w MSZ Praca w Unii Europejskiej Savoir vivre a świat wina Organizacja wizyt i konferencji prasowych Język Chiński kurs języka francyskiego Savoir vivre Szkolenia na konkursy Europejskie Warsztaty Dyplomacji Przygotowanie do negocjacji w środowisku międzynarodowym Szkoła zaawansowanych umiejętności dyplomatycznych Intensywne Kursy Wakacyjne Negocjacje Kursy semestralne Pozostałe warsztaty Protokół Dyplomatyczny Różnice kulturowe Warsztaty dyplomacji Komunikacja międzykulturowa Szkolenia językowe Szkolenia językowe dla firm Kursy językowe Warsztaty umiejętności Zarządzanie i przywództwo Laboratorium Dyplomacji Sztuka komunikacji Szkolenia Executive Courses szkolenia dla administracji Szkolenia biznesowe szkolenia dla firm Nadchodzące szkolenia

Protokół Dyplomatyczny (webinar online)

Kurs jest skierowany do osób chcących zdobyć ekspercką wiedzę z zakresu protokołu dyplomatycznego i savoir vivre’u.

Profesjonalny sekretariat i korespondencja służbowa (online webinar)

Profesjonalny sekretariat - szkolenie przygotowuje pracowników sekretariatów, biur i recepcji do profesjonalnego zarządzania miejscem pracy. Szkolenie kładzie nacisk na tematykę związaną z wykorzystaniem etykiety biznesowej i protokołu dyplomatycznego w obsłudze gości oraz klientów. Praca sekretarki bądź asystenta czy asystentki zarządu wychodzi daleko poza stereotypowe powielanie dokumentów czy parzenie kawy. Współcześnie, osoby będące blisko osób zarządzających [...]

Organizacja wizyt, wydarzeń medialnych i przyjęć (webinar live online)

Szkolenie jest skierowane do osób przygotowujących konferencję lub wizytę delegacji.

Rekrutacja i selekcja

O sukcesie każdej firmy stanowią ludzie. Twórca koncernu motoryzacyjnego- Ford powiedział: „Możecie zabrać wszystkie moje fabryki, ale zostawcie mi ludzi, bo z nimi jestem w stanie odbudować firmę”. Skoro ludzie dla każdej organizacji gospodarczej mają tak ogromna wartość to nie należy doboru ludzi do organizacji pozostawiać przypadkowi.

Zarządzanie kryzysowe (online webinar)

Zarządzanie kryzysowe w firmie czyli jak żyć i pracować w czasach niepewności Pandemia koronawirusa z dnia na dzień zmieniła nasze życie. Rzeczywistość stała się bardzo uciążliwa, a przyszłość jeszcze trudniejsza do przewidzenia. Wybuch epidemii zmusił przedstawicieli niemal wszystkich środowisk zawodowych do reorganizacji swojej pracy. Dynamiczny rozwój sytuacji sprawił, że wiele firm i instytucji było zobligowanych [...]

Savoir-vivre (online webinar)

Szkolenie jest skierowane do osób chcących zdobyć wiedzę z zakresu savoir-vivre’u.

Angielski B2/C1 – kurs przygotowawczy do egzaminu resortowego MSZ (online)

Intensywny kurs języka angielskiego na poziomie B2/C1 (30-godzinny) przygotowujący do egzaminu resortowego MSZ. Obejmuje tematykę i słownictwo świata dyplomacji, ekonomiczne, informacyjno-prasowe oraz związane ze sprawami społecznymi.  Zajęcia prowadzą lektorzy doświadczeni we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Krajową Szkołą Administracji Publicznej z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu grup i osób indywidualnych. Zajęcia odbywają się zdalnie (via [...]

Negocjacje międzynarodowe (online webinar)

Profesjonalne szkolenie kompleksowo wprowadzające w sztukę negocjacji. Kurs składa się z krótkiej części wprowadzającej oraz bardzo intensywnych warsztatów pod okiem trenera, podczas których uczestnicy ćwiczą swoje umiejętności i poznają nowe techniki negocjacyjne w praktyce. Podczas zajęć nie obciążamy biorących udział suchymi teoriami. Stawiamy nacisk przede wszystkim na pracę z specjalistą i poprawę postrzegania rzeczywistości, w [...]

Etykieta w biznesie (webinar online)

Etykieta w biznesie - lekcje ze świata dyplomacji to modułowa wersja szkolenia, która może zostać zrealizowana w kilka godzin lub dni. W zależności od potrzeb, zostaje przygotowany indywidualny program szkolenia, omawiający najważniejsze kwestie dla uczestników.   Przykładowe zagadnienia, które zostaną poruszone na szkoleniu: Różnice kulturowe i jakie mają wpływ na etykietę i protokół? Przykłady z [...]

Negocjacje biznesowe (webinar online)

Negocjacje biznesowe Kurs jest skierowany do osób pragnących uzyskać solidną wiedzę z zakresu negocjacji. Podczas szkolenia są omawiane najważniejsze techniki i zasady prawidłowego prowadzenia negocjacji biznesowych. Uczestnicy poznają i utrwalają reguły rządzące negocjacjami, co umożliwi im swobodne dostosowanie poznanych technik do sytuacji, w jakiej się znajdą. Dzięki szkoleniu biorący udział dowiedzą się jak wywierać wpływ [...]

Zarządzanie czasem

ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE I EFEKTYWNA ORGANIZACJA PRACY Po szkoleniu z zarządzania sobą w czasie i efektywną organizacją pracy  uczestnicy powinni zrozumieć i umieć zastosować następujące aspekty z zakresu: Rozumienia znaczenia efektywności i efektywnych zachowań w życiu osobistym i w pracy zawodowej. Rozumienia znaczenia pracy w oparciu o ustalanie priorytetów. Poznania reguł dotyczących planowania, nadawania priorytetów i monitorowania organizacji pracy. Poznania sposobów radzenia sobie z zakłóceniami podczas organizacji czasu [...]

Metody budowania większej satysfakcji z pracy – ,,job crafting”

Job crafting to sprawdzona naukowo metoda podniesienia satysfakcji i poczucia celu w wykonywanej pracy. Od naszego sposobu myślenia o naszej pracy zależy to, jakie efekty uda nam się w niej osiągnąć oraz czy będzie ona dla nas optymalnym zajęciem zawodowym na dłuższy czas. Definiując nasze zdolności, zainteresowania i osobiste cele możemy zmienić percepcję wykonywanej przez [...]

Różnice kulturowe w kontaktach międzynarodowych (webinar online)

Różnice kulturowe w kontaktach międzynarodowych Świat pędzi naprzód w oszałamiającym tempie, coraz bardziej przypominając globalną wioskę. Dziś niczym dziwnym nie jest utrzymywanie stałych kontaktów prywatnych i biznesowych z osobami z różnych krańców świata, pochodzących z innych krajów i kultur. Czy jednak w dobie postępującej globalizacji różnice kulturowe mają jeszcze jakiekolwiek znaczenie? Praktyka dowodzi, że tak. [...]

Aplikacja dyplomatyczno-konsularna – kurs przygotowawczy (online webinar)

Aplikacja dyplomatyczno-konsularna: Szkolenie dla kandydatów na pracowników polskiej służby zagranicznej skierowane jest do osób wiążących swoją przyszłość z pracą w dyplomacji. Szkolenie pomaga zrozumieć specyfikę pracy i kariery w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Komunikacja interpersonalna i synergia zespołowa

Cel szkolenia Nastawienie na pracę zespołową Praktyczne rozwiązywanie problemów i konfliktów Doskonalenie komunikacji w zespole Motywowanie, techniki motywowania Feedback – udzielanie informacji zwrotnej Poznanie swojej roli w zespole, preferowanego stylu kierowania Rozwinięcie umiejętności pracy z ludźmi. Praktyczny trening umiejętności wymaganych przy kierowaniu zespołem Program szkolenia Budowanie zespołu –wprowadzenie Umiejętności lidera w kierowaniu zespołem Komunikowanie Motywowanie, techniki motywowania, motywowanie finansowe i pozafinansowe, motywowanie [...]

Angielski C1 semestralny

Kurs języka angielskiego C1, pozwala na zdobycie zaawansowanych umiejętności językowych Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych lektorów z wieloletnią praktyką w nauce języków.

Angielski B2 semestralny

Semestralny kurs języka angielskiego na poziomie B2.

Wellbeing i dobrostan psychiczny pracowników

Cel szkolenia jak radzić sobie z emocjami, swoimi i innych jak wzmacniać odporność psychiczną jak odzyskać poczucie kontroli nad życiem w trudnych sytuacjach jak mieć poziomu energii do skutecznego działania jak zwiększyć skuteczność w działaniu koncentrowac się na celach i zadaniach Program szkolenia 1Źródła Wellbeingu osobistego: Dobrostan fizyczny-energia, forma, witalność, siła Dobrostan duchowy-poczucie sensu w [...]

Zarządzanie energią własną i efektywne planowanie działań w sprzedaży

Energia własna to zasób, na który możemy wpływać, tak by wydobyć z siebie możliwie najwięcej skuteczności i satysfakcji. Zarządzanie energią własną polega na zdolności rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych, podejmowaniu zgodnych z nimi decyzji osobistych i zawodowych oraz dostosowaniu metod regeneracji i odpoczynku do swoich cech osobowości. Cel szkolenia Poznanie praktycznych i sprawdzonych strategiilepszego radzenia sobie [...]

Zarządzanie klientem kluczowym w firmie

Obsługa i pozyskiwanie nowych klientów kluczowych to dla każdej firmy zadanie priorytetowe, wymagające od specjalistów do spraw sprzedaży eksperckiej wiedzy. Skuteczne rozpoznanie oczekiwań i możliwości klientów pozwala na podtrzymanie i zacieśnienie współpracy ze strategicznymi kontrahentami przedsiębiorstwa. Cel szkolenia poznanie najważniejszych pojęć i strategii w zarządzaniu klientem strategicznym przeanalizowanie wartości swojego portfela klientów zapoznanie uczestników z [...]

Kierowanie zespołem

Na szkoleniu z kierowania zespołem odpowiemy sobie na pytania: Cel szkolenia umożliwienie Uczestnikom wypracowania własnego stylu kierowania zespołem, poznanie metod motywowania i wzbudzania twórczego zaangażowania członków zespołu, rozwijanie umiejętności określania indywidualnych cech członków zespołu, niezbędnych przy przydzielaniu odpowiednich zadań, poznanie sposobów formułowania celów i ustalania priorytetów, poznanie metod zainicjowania procesu budowania poczucia wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa wśród Członków [...]

Prezentacje biznesowe, które sprzedają

Cel szkolenia Poznanie i przećwiczenie technik autoprezentacji, komunikacji oraz technik  i sposobów na profesjonalne wystąpienia publiczne. Rozwijanie umiejętności budowania wizerunku – solidności, wiarygodności, profesjonalizmu Nabycie umiejętności prezentowania strategii dla zespołu Kształtowanie postawy asertywnego reagowania na obiekcje ze strony audytorium – techniki odpowiadania na pytania „z Sali”, Program szkolenia 1. Przygotowania do wystąpienia biznesowego: Co,jak i [...]

Efektywna praca zdalna z zespołem rozproszonym

„Zarówno kary, jak i nagrody  stanowią  w każdej sytuacji, czynnik silnie zniechęcający do podejmowania twórczej pracy, gdyż odbierają człowiekowi motywację pozytywnego działania” – A. Blikle Szkolenie uwzględnia specyfikę kierowania zespołem rozproszonym z dopasowaniem odpowiednich instrumentów kierowania zespołem takich jak: komunikacja zasad szefowskich, budowanie relacji z podwładnymi, przekazywanie odpowiedzialności pracownikom za jakość wykonania swojej pracy, osiągania [...]

Negocjacje cenowe i obrona ceny

Cel szkolenia Osiąganie w negocjacjach zakładane cele biznesowe Umieć przygotować się i prowadzić negocjacje w pożądanym kierunku Kształtowanie pozytywny wizerunek i obraz firmy oraz profesjonalnego negocjatora poprzez techniki autoprezentacyjne Skuteczne stosowanie techniki perswazji i wywierania wpływu na partnera negocjacyjnego Nauka sposobu mądrego ustępowania Identyfikować swoje cele negocjacyjne Program szkolenia 1. Negocjacje jako sposób osiągania porozumienia [...]

Pozyskiwanie i utrzymywanie klienta w niestandardowych czasach

Umiejętność utrzymania klienta w sytuacji dużej konkurencji wymaga od osób prowadzących sprzedaż wykorzystania skutecznych technik - szczególnie w okresie niepewności na rynku. Regularne doskonalenie oraz poznawanie nowych technik perswazji i komunikacji pozwala zwiększyć prawdopodobieństwo dalszej, satysfakcjonującej obie strony współpracy z klientem. Cel szkolenia planowanie działania sprzedażowe, by osiągnąć założone cele efektywna organizacja działań prospectingowych jak [...]

“Sprzedaż bez sprzedaży”. Nowoczesny wizerunek i strategie handlowe

Kluczowym czynnikiem decydującym o reputacji firmy jest osoba przedstawiciela handlowego. Od jego działań, kultury osobistej oraz stosowanych technik sprzedażowych zależy postrzeganie całej organizacji przez klienta. Przedstawiciel powinien stosować zasady etykiety biznesowej, protokołu dyplomatycznego oraz prowadzić rozmowę w sposób przekonywujący, a nie nachalny. Odpowiednia prezencja oraz przygotowanie merytoryczne przedstawiciela handlowego to gwarancja udanej sprzedaży i dalszej [...]

Skuteczne rozmowy oceniające i podsumowujące

Feedback to jedno z głównych oczekiwań pracownika wobec przełożonych. Ci z kolei są w stanie, dzięki odpowiednio przeprowadzonej rozmowie, przekazać cenne wskazówki podwładnym, motywując ich tym samym do dalszej pracy i rozwoju zawodowego. Zastosowanie odpowiednich narzędzi komunikacji pomiędzy dwiema stronami pozwala usprawnić działanie zespołu oraz zapobiega powstawaniu nieporozumień i rozczarowań. Cel szkolenia rozwinięcie umiejętności komunikowania i przyjmowania feedback’u, rola empatii w informacji zwrotnej, rozwinięcie umiejętności rozwiązywania sytuacji [...]

Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym i stosunek do pracy zdalnej pokolenia X, Y, Z

Wielopokoleniowość w środowisku pracy nie jest zjawiskiem nowym, jednak obecna popularność pracy online wymaga odpowiedzi na nowe zjawiska, związane przede wszystkim z różnym poziomem kompetencji oraz podejściem do pracy zdalnej. Warunkiem skuteczności i dobrej współpracy zespołowej jest uwzględnienie różnych preferencji i zdolności cyfrowych pracowników reprezentujących różne pokolenia. Cel szkolenia Poznanie narzędzi do zarządzania międzypokoleniowego Umiejętne [...]

Efektywne spotkania biznesowe online

Bieżąca sytuacja spowodowała ogromną popularność spotkań prowadzonych zdalnie. Specyfika takich spotkań wymaga zastosowania odpowiednich metod i narzędzi, tak by były one efektywne. Sprecyzowanie celu, formuły oraz czasu trwania takiego spotkania pozwala zaoszczędzić zasoby nie tylko czasowe poszczególnych pracowników, ale również finansowe firmy. Cel szkolenia Satysfakcja z przebiegu i rezultatów spotkań biznesowych Nabycie umiejętności organizowania spotkań [...]

Zarządzanie emocjami w zespole

Emocje w zespole mają niebagatelny wpływ na jego funkcjonowanie. Te negatywne mogą utrudniać współpracę, generować konflikty albo osłabiać działanie zespołu. Jednak rozpoznanie i przepracowanie emocji członków zespołu pozwala na konstruktywną zmianę, a także adaptację do nowych wyzwań stojących przed firmą. Umiejętność rozpoznawania emocji, zarządzania nimi i wykorzystywania ich w pozytywny sposób to umiejętność, którą warto [...]

Manager jako przywódca

Najskuteczniejszym sposobem oddziaływania na zespół przez lidera jest jego osobisty przykład. W czasach szybko zmieniających się środowisk pracy i prowadzenia biznesu to osoba managera, przywódcy jest kluczowa dla spójności zespołu i pokonywania pojawiających się trudności. Odpowiednie ukształtowanie swojej pozycji przez lidera pozwala na wzrost zaufania, zaangażowania oraz przywiązania podwładnych do firmy. Przywództwo, charyzma, wywieranie wpływu [...]

Komunikacja i plan rozwoju lidera

Na autorytet i skuteczność managera wpływają nie tylko jego osobiste zasługi oraz kompetencje, ale także jakość pracy i osiągnięcia podległych mu współpracowników. Każdy manager, chcąc być dobrym liderem, powinien budować swój autorytet. Obdarzany szacunkiem przełożony może skuteczniej zarządzać zespołem, dzielić oraz nadzorować wykonywanie zadań. Cel szkolenia Rozwijanie umiejętności organizacji pracy menedżera poprzez praktyczne zastosowanie instrumentów [...]

Asertywność w biznesie

Budowanie postawy asertywnej i asertywnej komunikacji, organizacja pracy w oparciu o priorytety, przekonywanie i wywieranie wpływu (warsztat szkoleniowy przy wykorzystaniu kamery filmowej)

Cyberbezpieczeństwo (webinar online)

Szkolenie podnoszące świadomość i kompetencje pracowników administracji publicznej z zakresu bezpieczeństwa informacji w cyfrowej przestrzeni.

Wystąpienia publiczne (online webinar)

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE  SZTUKA PREZENTACJI   Wystąpienia publiczne są bardzo istotną umiejętnością cenioną zarówno w biznesie, dyplomacji, jak i w relacjach towarzyskich. Osoby, które robią to w sposób naturalny są postrzegane jako lepiej znające się na tym, o czym mówią, bardziej profesjonalne, a nawet bardziej inteligentne. Często osiągają większe sukcesy zawodowe i są bardziej przekonywujące. Umiejętności [...]

Język angielski

Europejska Akademia Dyplomacji zaprasza wszystkie osoby zainteresowane poszerzeniem swojej znajomości języków obcych z zakresu spraw międzynarodowych na kursy przygotowujące do egzaminów resortowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i prowadzone przez lektorów, posiadających doświadczenie we współpracy z MSZ i PISM.

Organizacja wizyt, wydarzeń medialnych i przyjęć (webinar online)

Szkolenie jest skierowane do osób przygotowujących konferencję lub wizytę delegacji.

Efektywność osobista

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA efektywność osobista Proponujemy budowanie własnej efektywności oparte o myślenie w kategoriach małych, prostych kroków – myślenie z wykorzystaniem filozofii kaizen. Badania pokazują, że większość naszych, codziennych zachowań to zachowania nawykowe, które raczej po prostu robimy, niż się nad nimi zastanawiamy. Dlatego elementem naszego szkolenia jest świadome budowanie małych nawyków efektywnościowych. Połączenie kaizen i tworzenia [...]

Etykieta świąteczna (webinar online)

ETYKIETA ŚWIĄTECZNA Święta to magiczny czas – choć jest to często powtarzany slogan, trudno temu zaprzeczyć. Wyrafinowane i niecodzienne dania, zapach choinki, moc prezentów, obecność najbliższych – wszystko to czyni atmosferę świąt wyjątkową. Etap przygotowań oraz ich zwieńczenie może jednak być również ogromnym wyzwaniem – wie o tym każdy, kto kiedykolwiek świadomie uczestniczył w organizacji [...]

Employer branding

Chcąc przyciągnąć kompetentnych i lojalnych pracowników, firma powinna dbać o swój wizerunek w oczach (potencjalnych) pracowników, a zatem prowadzić odpowiedni employer branding. Jest to sposób, w jaki firma komunikuje się z zatrudnianymi, jak odpowiada na ich potrzeby oraz jakie możliwości rozwoju i samorealizacji stwarza.

Retencja w czasach online – zatrzymać najlepszych pracowników

Zarówno w organizacjach pracujących w tradycyjny sposób, jak i online, zatrzymanie w firmie cenionego i kompetentnego pracownika jest bardziej opłacalne ekonomicznie i czasowo niż zrekrutowanie i wdrożenie na stanowisko nowej osoby. W sytuacji pracy zdalnej więź pracownika z firmą ulega osłabieniu, co może czasem prowadzić do poszukiwania i zmiany przez niego miejsca pracy.

Efektywne rozmowy okresowe

Prowadzenie okresowych rozmów oceniających bywa stresujące dla managerów i pracowników HR. Posiadając odpowiednie narzędzia jesteśmy w stanie skutecznie ocenić zdolności i zaangażowanie pracownika, potrafić odpowiednio przekazać mu nasze uwagi i obserwacje, a także skutecznie zmotywować i rozwiać niepewności z jego strony.

Skuteczna rekrutacja

Skuteczna rekrutacja w dobie rynku pracownika nie oznacza jedynie znalezienia kompetentnego pracownika przez rekruterów, ale sprawienie, by kandydaci chcieli wybrać naszą firmę spośród pozostałych oferujących im zatrudnienie.

Onboarding

Odpowiednie wdrożenie pracownika, zapoznanie go z obowiązkami oraz zakresem odpowiedzialności stanowi kluczową przesłankę jego zaangażowania oraz lojalności wobec organizacji. Skoordynowane i przemyślane działania wdrażające zapobiegają rotacji pracowników i sprzyjają skutecznej realizacji celów i zadań firmy.

Praktyczne zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami wymaga odpowiedniego zdefiniowania celów, podzielenia na etapy oraz opracowania kryteriów ewaluacji postępów. Odpowiedzialny lider projektu powinien posiadać w zanadrzu umiejętność dostrzegania potencjalnych trudności oraz zarządzania nimi. W prawidłowo zarządzanym projekcie podział ról, zadań i odpowiedzialności jest ustalony i przejrzysty, co zwiększa szanse na powodzenie projektu.

Symulacje pracy w projektach

Warunkiem skuteczności oraz efektywności projektu jest systematyczna ewaluacja oraz weryfikacja korzyści płynących z jego realizacji. Świadomość celów oraz mechanizmów rządzących projektem jest wymagana zarówno od osoby kierującej jak i uczestników projektów.

Oszustwa i przeciwdziałanie korupcji w organizacjach

Zarządzanie organizacją wiąże się niekiedy ze zjawiskami niepożądanymi, takimi jak korupcja czy oszustwa. Ich rodzaje są różnorakie, często specyficzne dla danej branży. Świadomość występujących zagrożeń pozwala minimalizować ryzyko ich wystąpienia, a w razie zaistnienia – wykrywać i odpowiednio reagować na tego typu zjawiska. Warto poznać narzędzia radzenia sobie z nimi, a także wiedzieć, do jakich instytucji zwracać się w przypadku ich zaistnienia.

Zarządzanie zmianą i zespołem w zmianie

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ I ZESPOŁEM W ZMIANIE - JAK ZAANGAŻOWAĆ I PRZEPROWADZAĆ PRZEZ ZMIANĘ? „Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana.” Heraklit Istnieją dwa warunki, przy których spełnieniu zmiana może zakończyć się sukcesem: Zaprojektowanie procesu zmiany pod kątem organizacyjnym: dostępność zasobów, konkretna wizja oraz strategia jej realizacji. Przygotowanie ludzi do zmiany – sprawienie, by zmiana była [...]

Leadership & Team Management (online: virtual classroom)

Course Overview: This 5-hour intensive course is designed to provide participants –mid-level managers – with an introduction to effective leadership communication. As studies show, the two primary reasons for which team members dislike their bosses are poor communication and lack of recognition. This workshop will allow participants to improve their understanding of the communication process. [...]

Coachingowy styl zarządzania

Szkolenie pokazuje coaching od praktycznej strony do wykorzystania w zarządzaniu. Bazując na zasobach kompetentnego pracownika pomaga przełożonemu motywująco delegować, egzekwować, udzielać feedbacku. Prowokuje do stawiania ważnych, rozwojowych pytań. Powstrzymuje przed nadgorliwością z jednej i zbytnią „ostrością” z drugiej strony w interwencjach menedżerskich. Uczy dawania i powiększania przestrzeni, w celu zwiększania samodzielności i brania odpowiedzialności za [...]
TOP