Courses

All Fall European Diplomacy Workshop Wiosenne warsztaty dyplomacji Praktyka efektywnych spotkań z przedstawicielami UE Praca w MSZ Praca w Unii Europejskiej Język Chiński Savoir vivre a świat wina kurs języka francyskiego Savoir vivre Przygotowanie do negocjacji w środowisku międzynarodowym Szkolenia na konkursy Europejskie Warsztaty Dyplomacji Szkoła zaawansowanych umiejętności dyplomatycznych Intensywne Kursy Wakacyjne Organizacja wizyt i konferencji prasowych Negocjacje Pozostałe warsztaty Kursy semestralne Protokół Dyplomatyczny Różnice kulturowe Warsztaty dyplomacji Komunikacja międzykulturowa Szkolenia językowe Szkolenia językowe dla firm Kursy językowe Warsztaty umiejętności Zarządzanie i przywództwo Laboratorium Dyplomacji Sztuka komunikacji Szkolenia Szkolenia biznesowe szkolenia dla firm Executive Courses szkolenia dla administracji Nadchodzące szkolenia

Inspire – inspirujące przywództwo według Johna Maxwella

Dlaczego ludzie tracą motywację do pracy? Brakuje im inspiracji i chęci? Dlatego, że bardzo często są niewłaściwie zachęcani. Nie są "dokarmiani". A gdyby tak Twoi pracownicy przychodzili do pracy zadowoleni, pełni energii? Tak, to możliwe. Wystarczy zastosować kila sprawdzonych zasad. Jak stać się inspiracją dla innych? Poprzez wywieranie wpływu. Każdy wywiera wpływ na innych. Za jego pomocą [...]

People, who are good public speakers, appear professional, knowledgeable, expert-like. They tend to have faster progressing careers and build better understanding of ideas they promote. Yet, often public speaking is feared of more than death and avoided by many at all times. The good news is that it can be learnt. With you just showing up and our public […]

Storytelling

Storytelling – jako technika efektywnej komunikacji i budowania zaangażowania w biznesie Cel szkolenia Szkolenie pozwala uczestnikom zgłębić koncepcję storytellingu jako świadomie stosowanej techniki angażowania odbiorców. Jest skuteczny w kształtowaniu relacji zawodowych, gdzie pozyskanie sojuszników zarówno wśród podwładnych, jak i innych interesariuszy wewnątrz firmy może być kluczowe dla powodzenia projektu, przedsięwzięcia, czy samego managera. Storytelling działa także w sprzedaży, ponieważ jest postrzegany […]

Francuski B1 semestralny

Europejska Akademia Dyplomacji oferuje kurs nauki języka francuskiego. Dzięki uczestniczeniu w kursie można zdobyć wiedzę i umiejętności językowe pomagające w komunikacji w codziennym życiu.

Francuski B2 semestralny

Europejska Akademia Dyplomacji oferuje kurs nauki języka francuskiego. Dzięki uczestniczeniu w kursie można zdobyć wiedzę i umiejętności językowe pomagające w komunikacji w codziennym życiu i bardziej skomplikowanych czynnościach. Kursy prowadzone są przez doświadczonych lektorów z wieloletnią praktyką w nauce języków. Kurs obejmuje słownictwo o tematyce biznesowej, społecznej, informacyjnej, prasowej, dyplomatycznej i ekonomicznej oraz pomaga w [...]

Język hiszpański

Oferujemy kilka rodzajów kursów z języka hiszpańskiego: kursy semestralne od 8 października kursy intensywne, głównie w okresie lipiec-wrzesień kursy indywidualne Napisz do nas: executive_education@diplomats.pl Zadzwoń: +48 22 378 11 97 Chętnie odpowiemy na Twoje pytania! Formularz kontaktowy Jeśli chcesz nam zadać pytanie, przesłać komentarz lub zgłosić problem, skorzystaj z formularza kontaktowego poniżej. Jeśli jesteś człowiekiem, pozostaw to [...]

Język francuski

Oferujemy kilka rodzajów kursów z języka francuskiego: kursy semestralne od 2 października kursy intensywne, głównie w okresie lipiec-wrzesień kursy indywidualne Napisz do nas: executive_education@diplomats.pl Zadzwoń: +48 22 378 11 97 Chętnie odpowiemy na Twoje pytania! Formularz kontaktowy Jeśli chcesz nam zadać pytanie, przesłać komentarz lub zgłosić problem, skorzystaj z formularza kontaktowego poniżej. Jeśli jesteś człowiekiem, pozostaw to [...]

Intensywne wakacyjne kursy językowe

Intensywny, miesięczny kurs języka obcego, który błyskawicznie poprawi Twoje umiejętności.

Polski dla obcokrajowców

Europejska Akademia dyplomacji wprowadza nowy kurs dla obcokrajowców umożliwiający zdobycie umiejętności językowych dla wszystkich, którzy mieszkają w Polsce, nie znają języka i chcieliby nauczyć się funkcjonować i poruszać w kraju. 

First steps in Poland

Kurs pozwalający zdobyć podstawowe umiejętności językowe przydatne w codziennym życiu.

Inspirujący lider

Prowadź i inspiruj- Jak stać się liderem, za którym idą ludzie. Przywództwo to ułatwianie procesu materializacji potencjału w formie pożądanych wyników poprzez systematyczną organizację talentów. Każdy ma jakiś talent, ale to nie wystarczy, bo talent nie jest tożsamy z wynikami. Potrzebne są cechy, dzięki którym ludzie będą szli za przywódcą dlatego, że chcą, a nie [...]

Zarządzanie zespołami zróżnicowanymi kulturowo

Cele i korzyści: Szkolenie jest odpowiedzią na zmiany jakie dokonały się na rynku pracy w ostatnich latach. Globalny wymiar współpracy z innymi narodami i kulturami nie dotyczy już tylko dyplomatów ani dużych, międzynarodowych korporacji. Kontakty międzykulturowe są codziennością także małych  i średnich przedsiębiorstw, start-up’ów, administracji publicznej jak i organizacji pozarządowych. Uczestnik szkolenia będzie miał możliwość uświadomić sobie swój potencjał kulturowy, dostosować go do uwarunkowań kulturowych międzynarodowych współpracowników i partnerów […]

Wystąpienia publiczne przed kamerą

Celem szkolenia "Wystąpienia publiczne przed kamerą" jest nauczenie się zwięzłego i trafnego wyrażania swoich myśli, poprawnego konstruowania wypowiedzi, zrozumienie podstaw warsztatu dziennikarskiego, poznanie tajników pracy dziennikarzy. Uczestnik szkolenia dzięki temu lepiej rozumie ich potrzeby i jest w stanie w przystępny i zrozumiały sposób komentować w mediach zagadnienia związane z reprezentowaną branżą. Szkolenie umożliwia zdobycie umiejętności [...]

Angielski C1 w sierpniu

Intensywne wakacyjne kursy językowe nie są oparte o wiedzę podręcznikową, ale o autorskie programy obejmujące tematykę i słownictwo świata dyplomacji, ekonomiczne, informacyjno-prasowe, związane ze sprawami społecznymi, biznesowe. Zajęcia prowadzą lektorzy doświadczeni we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu grup i osób indywidualnych. Język angielski C1: – 30 godzin – poniedziałki i [...]

Mindfulness

Mindfulness – królowa kompetencji W dzisiejszych trudnych czasach coraz bardziej potrzebna jest nam uważność (ang. mindfulness). Ludzie szukają takich metod, które ją rozwijają, a dzięki niej zwiększają efektywność zawodową i życiową oraz dobrostan umysłowy. W pracy  uważność jest jedną z kluczowych kompetencji. Dzięki niej budujemy autentyczną, partnerską relację, potrafimy uważnie słuchać i zadawać pytania. Dzięki uważności jesteśmy głęboko obecni w pracy z podwładnym,  klientem, kontrahentem, […]

Negocjacje w biznesie

Szkolenie ma na celu poznanie zasad negocjacyjnych opartych na osiągnięciu wspólnych korzyści dla stron procesu negocjacyjnego w celu długiej współpracy, osiągnięcia jednorazowych korzystnych dla siebie efektów, asertywnego stawiania granic, radzenia sobie z manipulacjami i grami negocjacyjnymi. Omawiane są podstawy psychologiczne i praktykowane techniki i narzędzia negocjacyjne. Szkolenie jest bogato ilustrowane studiami przypadków negocjacji odbytych w [...]

Korzyści wdrażania CSR (Corporate Social Responsibility) w organizacji

Celem generalnym każdej działalności biznesowej jest zysk, jednak sposoby osiągania go bywają różne. Polskie organizacje coraz częściej obierają sobie drogę CSR, jako jedyną słuszną prowadzącą do realizacji tego celu. Poprzez wdrożenie polityki CSR i zarządzania zgodne z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu budujemy nową kulturę organizacji i wyznaczamy nową jakość. Idea społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility) jeszcze do niedawna traktowana była […]

Komunikacja i negocjacje międzykulturowe (Afryka, Azja)

Cele i korzyści: Szkolenie ma umożliwić uczestnikom sprawne poruszanie się po zagadnieniach wielokulturowości w odniesieniu do kultur afrykańskich i azjatyckich. Wiedza oraz umiejętności, jakie zostaną wyniesione z zajęć teoretycznych i praktycznych będzie odniesiona do cech europejskich kultur narodowych. Ta perspektywa porównawcza pozwoli w szybszy sposób zaaplikować wiedzę w praktyce. Obszar tematyczny:  Wstęp do teorii komunikacji międzykulturowej Normy, wartości, światopogląd, religie – przegląd podstawowych założeń w poszczególnych kręgach kulturowych Stereotypy, kalki […]

Wielokulturowość w procesach HR

Cele i korzyści: Szkolenie dedykowane jest pracownikom wszystkich szczebli działów personalnych. Wprowadzenie do komunikacji międzykulturowej Przedstawienie mechanizmów budowania stereotypów na etapie konstruowania ogłoszeń o pracę Przepracowanie własnych ograniczeń wobec różnic kulturowych, czyli jak rekrutować w zglobalizowanym świecie Idealny on-bording – jak sprostać odmiennym oczekiwaniom nowych pracowników z różnych części świata Różnorodność kulturowa etyki pracy i wynikające z niej zachowania pracownicze Co działa, a co zniechęca w danej […]

Wielokulturowość w obsłudze klienta z krajów pozaeuropejskich

Cele i korzyści: Szkolenie jest kierowane do menadżerów oraz pracowników międzynarodowych działów call center, zdalnej obsługi klienta spoza kręgu kultur. W jego trakcie uczestnik pozna odpowiedzi na pytania: Jak zwizualizować głos? Dlaczego budujemy w głowie stereotypy twarzy rozmówcy na podstawie głosu w słuchawce? Czy możemy się dogadać nie widząc pozawerbalnej mowy ciała? Jakich zwrotów unikać w rozmowie z partnerem spoza Polski, spoza Europy? Czego nie mówić, żeby być wysłuchanym? […]

Manager & Leadership

Manager & Leadership, czyli efektywność biznesowa w zarządzaniu pracownikiem i zespołem. Szkolenie stanowi kompendium wiedzy oraz rozwija indywidualne umiejętności jego uczestników w zakresie zarządzania sobą, współpracownikami i podwładnymi. Jessy skierowane do wyższej i średniej kadry managerskiej oraz leaderów zespołów oraz grup projektowych i zadaniowych. W proponowanym zakresie będzie stanowiło unifikację wiedzy i narzędzi uczestników. Ponadto zdecydowanie wpłynie na wzrost produktywności pracy. Zostaną na nim również przeprowadzone indywidualne testy uczestników, […]

Przemówienia okolicznościowe

Szkolenie przygotowujące do profesjonalnego przygotowywania i wygłaszania gratulacji, podziękowań, toastów, kondolencji.

E-biznes

Celem kursu jest prezentacja sposobów prowadzenia e-biznesu z międzynarodowej perspektywy, pogłębienie wiedzy o tworzeniu i typach strategii firmy i dostarczenie nowych modeli myślenia, “ram” pojęciowych. Pokazanie możliwości jakie niesie ze sobą e-biznes dla firmy na podstawie studiów przypadków. Pokazanie, iż e-biznes nie powinien być kojarzony wyłącznie z handlem elektronicznym czy dot.com’ami. Pod koniec szkolenia uczestnicy powinni być w stanie, na bazie prezentowanej metodologii, generować pomysły usprawnienia firmy lub […]

Kompetencje międzykulturowe

Kompetencje międzykulturowe we współczesnym świecie Współczesny świat jest otwarty, pracujemy na różnych zakątkach kuli ziemskiej, poznajemy nowe kultury i religie, obserwujemy odmienne zachowania. Dziwimy się, oburzamy, inaczej odczuwamy. Nie zawsze jest to łatwe. Jak zatem radzić sobie w nowych realiach, pracując w zespołach wielokulturowych i wieloreligijnych, jak rozumieć innych ludzi, nauczyć się tolerancji, wzmocnić zaufanie, budować postawę szacunku i zrozumienia? W tym trudnym procesie pomocne […]

Kreatywne rozwiązywanie problemów

Czy można pokonać własną wyobraźnię? Możemy stworzyć to, co jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Jak rozwinąć swój potencjał twórczy, czy istnieją narzędzia i sposoby, aby go pogłębić?. Bez kreatywności i innowacyjności nie ma sukcesów, zarówno zawodowych jak i osobistych w globalnej i konkurencyjnej gospodarce. Kto pierwszy wprowadzi nowoczesny na rynek nowy produkt czy usługę, jeszcze lepiej zaspokajając potrzeby klientów. Inspirując rozwój kreatywności u każdego pracownika, firma wspiera powstawanie nowych i nowoczesnych wyrobów, […]

Protokół dyplomatyczny w pigułce

Protokół dyplomatyczny w pigułce to krótka wersja szkolenia, przewidziana na 2-3 godziny. W zależności od potrzeb, zostaje przygotowany indywidualny program szkolenia, omawiający najważniejsze kwestie dla uczestników.   Przykładowe zagadnienia, które zostaną poruszone na szkoleniu: Rola i znaczenie przyjęć Zaproszenia – treść i potwierdzanie Rodzaje przyjęć Przyjęcia zasiadane(charakterystyka) Menu Usadzenie przy jednym stole Usadzenie przy kilku stołach Jak trafić na swoje miejsce Co na stole (zastawa i elementy […]

Kurs języka chińskiego

Jedyny kurs językowy, który łączy naukę języka obcego z poznawaniem różnic kulturowych dzielących Cywilizacje Wschodu i Zachodu.

Kursy językowe dla firm

Kursy językowe dla firm organizowane przez Europejską Akademię Dyplomacji przygotują pracowników Państwa firmy do profesjonalnych wypowiedzi w języku obcym.

Savoir vivre a świat wina

Szkolenie dedykujemy wszystkim tym, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu praktycznej znajomości win.

Social Media

Szkolenie Social Media dla Dyplomacji Publicznej to dwu-dniowy intensywny kurs, którego celem jest doskonalenie umiejętności niezbędnych przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu kampanii medialnych.

Praca z mediami

Szkolenie adresowane jest do osób, przygotowujących się do wystąpień przed kamerą i udzielania wywiadów.

Wystąpienia publiczne w środowisku międzynarodowym

Szkolenie adresowane jest do osób chcących zdobyć ekspercką wiedzę z zakresu wystąpień publicznych, w tym efektywnej autoprezentacji, skutecznego przemawiania oraz wywierania wpływu na odbiorcę.

Economic Diplomacy

Economic Diplomacy program aims to provide young professionals and academia representatives with a refined skill-set, specific knowledge, and genuine experience in the growing field of economic diplomacy so as to further their internationally minded careers. The course achieves its core objectives by combining intensive lectures and interactive training modules with detailed analysis of current trade and investment issues through economic, political, legal, and […]

Komunikacja międzykulturowa

Komunikacja międzykulturowa to szkolenie którego celem jest zrozumienie przez uczestników roli kultury i jej wpływu na funkcjonowanie, komunikowanie się pracowników i partnerów pochodzących z różnych kręgów kulturowych.

New Security Leaders

The New Security Leaders program is a leadership development program for mid-career, high potential leaders from foreign policy, defense and security fields. NSL candidates will work with mentors – world leaders, global thinkers and experts – to discuss the pressing global security challenges. The New Security Leaders program is co-organized by European Academy of Diplomacy [...]

Polska kultura organizacyjna

Cele  szkolenia: Uczestnicy rozumieją polski kontekst kulturowy –  zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym (wiedza).  Bardziej efektywnie radzą sobie z procesami akulturacji i komunikacją międzykulturową (umiejętności).  Z większą otwartością i pewnością podchodzą do sytuacji  niejednoznacznych kulturowo (postawy). Korzyści dla uczestników: Lepsze zrozumienie wartości kulturowych, norm, zachowań wpływających na stosunki społeczne i zawodowe w Polsce Większa umiejętność komunikowania się w międzykulturowych sytuacjach społecznych i  biznesowych oraz współpracy […]

Pozyskiwanie Inwestora z Azji

Szkolenie jest adresowane do przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za lokalny rozwój gospodarczy.

Przygotowanie do negocjacji w środowisku międzynarodowym

Szkolenie pozwala zdobyć ekspercką wiedzę z zakresu umiejętnego dochodzenia do kompromisu w środowisku międzynarodowym, różnic kulturowych i odmiennych stylów negocjacyjnych.

Negocjacje publiczne

Negocjacje publiczne Szkolenie przygotowuje do profesjonalnego angażowania się w sprawy jednostek terytorialnych – reprezentowania interesów lokalnych społeczności, poprzez świadome prowadzenie negocjacji i mediacji. Specyfika negocjacji publicznych jest odmienna od negocjacji biznesowych. Pomimo wspólnego trzonu dla obu form, negocjacje publiczne cechują się większym ukierunkowaniem na integrację obywateli i instytucji dla wspólnego dobra. Społeczne negocjacje to uwzględnianie wartości wspólnoty. Wspólnoty małych ojczyzn, gdzie nie zysk […]

Effective negotiations in international environments

Szkolenie warsztatowe prowadzone całkowicie w języku angielskim pozwala zdobyć ekspercką wiedzę z zakresu umiejętnego prowadzenia negocjacji w środowisku międzynarodowym poprzez uczestniczenie w licznych ćwiczeniach praktycznych.

Diplomatic Protocol in Poland

Diplomatic Protocol in Poland We would like to invite you to a unique training course: Diplomatic Protocol in Poland and in the European Union ran by an experienced trainer and professional in this field: ambassador Jan Wojciech Piekarski. Do not miss the opportunity for an intense acquiring of the knowledge necessary to everyone that works or is interested in foreign affairs.   Description of the training As an […]

Praca w Unii Europejskiej

Szkolenie skierowane jest do osób planujących podjęcie pracy w instytucjach Unii Europejskiej

Social Media Workshop

– Overview of social media platforms
– Creation of content
– Campaign planning
– Crisis management

Praktyka efektywnych spotkań z przedstawicielami UE

Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej kontaktujących się na co dzień z pracownikami instytucji europejskich .

School of Advanced Diplomatic Skills

The School of Advanced Diplomatic Skills (SADS) is designed for young and mid-career professionals from the international business, diplomatic and third sector. SADS builds on previously acquired soft skills and presents an expanded set of topics that are designed to further prepare participants for the challenges and rigors of diplomacy, international business and working in [...]

Spring School of Diplomatic Skills

PROGRAMCURRICULUMBENEFITSRECRUITMENTPROGRAM The Spring School of Diplomatic Skills (SDS) is a workshop for perfecting of communication skills necessary for work in international environment, including diplomacy, governmental and non-governmental organizations, think tanks, academia and business. Through a combination of different interactive methods, including simulations, mock speeches and discussions, the participants will develop skills in the following areas: [...]

VSPS Migration Program

The 2016 VSPS Annual Program „Perceptions of migration in Visegrad School and Germany” (VSPS Migration Program) is designed to influence and shape the public debate on migration in Czech Republic, Germany, Hungary, Poland and Slovakia. During 4 sessions, the program takes 20 young leaders to 4 cities in 3 countries, where they will attend workshops, discussions and meetings covering different aspects of migration.

TOP