fbpx

Courses

All Praktyka efektywnych spotkań z przedstawicielami UE Fall European Diplomacy Workshop Wiosenne warsztaty dyplomacji Praca w Unii Europejskiej Praca w MSZ Język Chiński kurs języka francyskiego Przygotowanie do negocjacji w środowisku międzynarodowym Europejskie Warsztaty Dyplomacji Szkolenia na konkursy Savoir vivre a świat wina Savoir vivre Szkoła zaawansowanych umiejętności dyplomatycznych Intensywne Kursy Wakacyjne Kursy semestralne Pozostałe warsztaty Negocjacje Komunikacja międzykulturowa Różnice kulturowe Organizacja wizyt i konferencji prasowych Szkolenia językowe Szkolenia językowe dla firm Protokół Dyplomatyczny Kursy językowe Warsztaty dyplomacji Warsztaty umiejętności Zarządzanie i przywództwo Laboratorium Dyplomacji Sztuka komunikacji Szkolenia Executive Courses Szkolenia biznesowe szkolenia dla firm szkolenia dla administracji Nadchodzące szkolenia

Ocena okresowa w służbie cywilnej

Szkolenie jest skierowane do osób dokonujących ocen okresowych w administracji publicznej.

Metody budowania większej satysfakcji z pracy – ,,job crafting”

Job crafting to sprawdzona naukowo metoda podniesienia satysfakcji i poczucia celu w wykonywanej pracy. Od naszego sposobu myślenia o naszej pracy zależy to, jakie efekty uda nam się w niej osiągnąć oraz czy będzie ona dla nas optymalnym zajęciem zawodowym na dłuższy czas. Definiując nasze zdolności, zainteresowania i osobiste cele możemy zmienić percepcję wykonywanej przez nas pracy na przynoszącą samorealizację, rozwijającą i zgodną z naszymi przekonaniami. Cel szkolenia Jak [...]

Komunikacja interpersonalna i synergia zespołowa

Cel szkolenia Nastawienie na pracę zespołową Praktyczne rozwiązywanie problemów i konfliktów Doskonalenie komunikacji w zespole Motywowanie, techniki motywowania Feedback – udzielanie informacji zwrotnej Poznanie swojej roli w zespole, preferowanego stylu kierowania Rozwinięcie umiejętności pracy z ludźmi. Praktyczny trening umiejętności wymaganych przy kierowaniu zespołem Program szkolenia Budowanie zespołu –wprowadzenie Umiejętności lidera w kierowaniu zespołem Komunikowanie Motywowanie, techniki motywowania, motywowanie finansowe i pozafinansowe, motywowanie [...]

Wellbeing i dobrostan psychiczny pracowników

Cel szkolenia jak radzić sobie z emocjami, swoimi i innych jak wzmacniać odporność psychiczną jak odzyskać poczucie kontroli nad życiem w trudnych sytuacjach jak mieć poziomu energii do skutecznego działania jak zwiększyć skuteczność w działaniu koncentrowac się na celach i zadaniach Program szkolenia 1Źródła Wellbeingu osobistego: Dobrostan fizyczny-energia, forma, witalność, siła Dobrostan duchowy-poczucie sensu w życiu, wartości życiowe Dobrostan emocjonalny-emocje i umiejętność w zarządzaniu nimi, [...]

Zarządzanie energią własną i efektywne planowanie działań w sprzedaży

Energia własna to zasób, na który możemy wpływać, tak by wydobyć z siebie możliwie najwięcej skuteczności i satysfakcji. Zarządzanie energią własną polega na zdolności rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych, podejmowaniu zgodnych z nimi decyzji osobistych i zawodowych oraz dostosowaniu metod regeneracji i odpoczynku do swoich cech osobowości. Cel szkolenia Poznanie praktycznych i sprawdzonych strategiilepszego radzenia sobie z coraz większymi wymaganiami Nauka skutecznych zasad zarządzania własną energią, by nie popaść w syndrom przewlekłego zmęczenia Poznanie codziennych [...]

Zarządzanie klientem kluczowym w firmie

Obsługa i pozyskiwanie nowych klientów kluczowych to dla każdej firmy zadanie priorytetowe, wymagające od specjalistów do spraw sprzedaży eksperckiej wiedzy. Skuteczne rozpoznanie oczekiwań i możliwości klientów pozwala na podtrzymanie i zacieśnienie współpracy ze strategicznymi kontrahentami przedsiębiorstwa. Cel szkolenia poznanie najważniejszych pojęć i strategii w zarządzaniu klientem strategicznym przeanalizowanie wartości swojego portfela klientów zapoznanie uczestników z narzędziami niezbędnymi do skutecznego planowania i organizowania współpracy z klientami strategicznymi wyrobienie umiejętności podejmowania [...]

Kierowanie zespołem

Na szkoleniu z kierowania zespołem odpowiemy sobie na pytania: Cel szkolenia umożliwienie Uczestnikom wypracowania własnego stylu kierowania zespołem, poznanie metod motywowania i wzbudzania twórczego zaangażowania członków zespołu, rozwijanie umiejętności określania indywidualnych cech członków zespołu, niezbędnych przy przydzielaniu odpowiednich zadań, poznanie sposobów formułowania celów i ustalania priorytetów, poznanie metod zainicjowania procesu budowania poczucia wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa wśród Członków Zespołu. Program szkolenia [...]

Prezentacje biznesowe, które sprzedają

Cel szkolenia Poznanie i przećwiczenie technik autoprezentacji, komunikacji oraz technik  i sposobów na profesjonalne wystąpienia publiczne. Rozwijanie umiejętności budowania wizerunku – solidności, wiarygodności, profesjonalizmu Nabycie umiejętności prezentowania strategii dla zespołu Kształtowanie postawy asertywnego reagowania na obiekcje ze strony audytorium – techniki odpowiadania na pytania „z Sali”, Program szkolenia 1. Przygotowania do wystąpienia biznesowego: Co,jak i komu chcę powiedzieć? Gdzie i dlaczego chce powiedzieć ? Co chcę osiągnąć [...]

Efektywna praca zdalna z zespołem rozproszonym

„Zarówno kary, jak i nagrody  stanowią  w każdej sytuacji, czynnik silnie zniechęcający do podejmowania twórczej pracy, gdyż odbierają człowiekowi motywację pozytywnego działania” – A. Blikle Szkolenie uwzględnia specyfikę kierowania zespołem rozproszonym z dopasowaniem odpowiednich instrumentów kierowania zespołem takich jak: komunikacja zasad szefowskich, budowanie relacji z podwładnymi, przekazywanie odpowiedzialności pracownikom za jakość wykonania swojej pracy, osiągania celów, wsparcie pracowników w budowaniu automotywacji i rozwijaniu [...]

Negocjacje cenowe i obrona ceny

Cel szkolenia Osiąganie w negocjacjach zakładane cele biznesowe Umieć przygotować się i prowadzić negocjacje w pożądanym kierunku Kształtowanie pozytywny wizerunek i obraz firmy oraz profesjonalnego negocjatora poprzez techniki autoprezentacyjne Skuteczne stosowanie techniki perswazji i wywierania wpływu na partnera negocjacyjnego Nauka sposobu mądrego ustępowania Identyfikować swoje cele negocjacyjne Program szkolenia 1. Negocjacje jako sposób osiągania porozumienia w sprawie ceny eventu/konferencji Negocjacje cenowe- czym są, [...]

Pozyskiwanie i utrzymywanie klienta w niestandardowych czasach

Umiejętność utrzymania klienta w sytuacji dużej konkurencji wymaga od osób prowadzących sprzedaż wykorzystania skutecznych technik - szczególnie w okresie niepewności na rynku. Regularne doskonalenie oraz poznawanie nowych technik perswazji i komunikacji pozwala zwiększyć prawdopodobieństwo dalszej, satysfakcjonującej obie strony współpracy z klientem. Cel szkolenia planowanie działania sprzedażowe, by osiągnąć założone cele efektywna organizacja działań prospectingowych jak działać kreatywnie w sprzedaży? jak wykorzystywać ogólnodostępne informacje do zwiększania [...]

“Sprzedaż bez sprzedaży”. Nowoczesny wizerunek i strategie handlowe

Kluczowym czynnikiem decydującym o reputacji firmy jest osoba przedstawiciela handlowego. Od jego działań, kultury osobistej oraz stosowanych technik sprzedażowych zależy postrzeganie całej organizacji przez klienta. Przedstawiciel powinien stosować zasady etykiety biznesowej, protokołu dyplomatycznego oraz prowadzić rozmowę w sposób przekonywujący, a nie nachalny. Odpowiednia prezencja oraz przygotowanie merytoryczne przedstawiciela handlowego to gwarancja udanej sprzedaży i dalszej współpracy z klientem. Cel szkolenia poznanie prawidłowości panujących w relacjach klient – sprzedawca. [...]

Skuteczne rozmowy oceniające i podsumowujące

Feedback to jedno z głównych oczekiwań pracownika wobec przełożonych. Ci z kolei są w stanie, dzięki odpowiednio przeprowadzonej rozmowie, przekazać cenne wskazówki podwładnym, motywując ich tym samym do dalszej pracy i rozwoju zawodowego. Zastosowanie odpowiednich narzędzi komunikacji pomiędzy dwiema stronami pozwala usprawnić działanie zespołu oraz zapobiega powstawaniu nieporozumień i rozczarowań. Cel szkolenia rozwinięcie umiejętności komunikowania i przyjmowania feedback’u, rola empatii w informacji zwrotnej, rozwinięcie umiejętności rozwiązywania sytuacji [...]

Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym i stosunek do pracy zdalnej pokolenia X, Y, Z

Wielopokoleniowość w środowisku pracy nie jest zjawiskiem nowym, jednak obecna popularność pracy online wymaga odpowiedzi na nowe zjawiska, związane przede wszystkim z różnym poziomem kompetencji oraz podejściem do pracy zdalnej. Warunkiem skuteczności i dobrej współpracy zespołowej jest uwzględnienie różnych preferencji i zdolności cyfrowych pracowników reprezentujących różne pokolenia. Cel szkolenia Poznanie narzędzi do zarządzania międzypokoleniowego Umiejętne radzenie sobie z wyzwaniami związanymi z różnicami u przedstawicieli różnych pokoleń Efektywne [...]

Efektywne spotkania biznesowe online

Bieżąca sytuacja spowodowała ogromną popularność spotkań prowadzonych zdalnie. Specyfika takich spotkań wymaga zastosowania odpowiednich metod i narzędzi, tak by były one efektywne. Sprecyzowanie celu, formuły oraz czasu trwania takiego spotkania pozwala zaoszczędzić zasoby nie tylko czasowe poszczególnych pracowników, ale również finansowe firmy. Cel szkolenia Satysfakcja z przebiegu i rezultatów spotkań biznesowych Nabycie umiejętności organizowania spotkań biznesowych Rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się w rozmowach biznesowych z Klientami [...]

Zarządzanie emocjami w zespole

Emocje w zespole mają niebagatelny wpływ na jego funkcjonowanie. Te negatywne mogą utrudniać współpracę, generować konflikty albo osłabiać działanie zespołu. Jednak rozpoznanie i przepracowanie emocji członków zespołu pozwala na konstruktywną zmianę, a także adaptację do nowych wyzwań stojących przed firmą. Umiejętność rozpoznawania emocji, zarządzania nimi i wykorzystywania ich w pozytywny sposób to umiejętność, którą warto rozwijać zarówno w roli przełożonego jak i podwładnego. Cel szkolenia Satysfakcja z rozpoznania i radzenia sobie [...]

Manager jako przywódca

Najskuteczniejszym sposobem oddziaływania na zespół przez lidera jest jego osobisty przykład. W czasach szybko zmieniających się środowisk pracy i prowadzenia biznesu to osoba managera, przywódcy jest kluczowa dla spójności zespołu i pokonywania pojawiających się trudności. Odpowiednie ukształtowanie swojej pozycji przez lidera pozwala na wzrost zaufania, zaangażowania oraz przywiązania podwładnych do firmy. Przywództwo, charyzma, wywieranie wpływu - czyli jak wpływać, dyscyplinować i inspirować innych ludzi  do działania [...]

Komunikacja i plan rozwoju lidera

Na autorytet i skuteczność managera wpływają nie tylko jego osobiste zasługi oraz kompetencje, ale także jakość pracy i osiągnięcia podległych mu współpracowników. Każdy manager, chcąc być dobrym liderem, powinien budować swój autorytet. Obdarzany szacunkiem przełożony może skuteczniej zarządzać zespołem, dzielić oraz nadzorować wykonywanie zadań. Cel szkolenia Rozwijanie umiejętności organizacji pracy menedżera poprzez praktyczne zastosowanie instrumentów wyznaczania celów, delegowania, redukowania „złodziei czasu”. Poprawa efektywności i satysfakcji [...]

Asertywność w biznesie

Budowanie postawy asertywnej i asertywnej komunikacji, organizacja pracy w oparciu o priorytety, przekonywanie i wywieranie wpływu (warsztat szkoleniowy przy wykorzystaniu kamery filmowej)

Efektywność osobista

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA efektywność osobista Proponujemy budowanie własnej efektywności oparte o myślenie w kategoriach małych, prostych kroków – myślenie z wykorzystaniem filozofii kaizen. Badania pokazują, że większość naszych, codziennych zachowań to zachowania nawykowe, które raczej po prostu robimy, niż się nad nimi zastanawiamy. Dlatego elementem naszego szkolenia jest świadome budowanie małych nawyków efektywnościowych. Połączenie kaizen i tworzenia raczej nawyków niż skomplikowanych zmian, daje zaskakująco skuteczną [...]

Etykieta świąteczna (webinar online)

ETYKIETA ŚWIĄTECZNA Święta to magiczny czas – choć jest to często powtarzany slogan, trudno temu zaprzeczyć. Wyrafinowane i niecodzienne dania, zapach choinki, moc prezentów, obecność najbliższych – wszystko to czyni atmosferę świąt wyjątkową. Etap przygotowań oraz ich zwieńczenie może jednak być również ogromnym wyzwaniem – wie o tym każdy, kto kiedykolwiek świadomie uczestniczył w organizacji świąt. Działanie w ciągłym “niedoczasie”, wymuszona wielozadaniowość, nanoszenie [...]

Employer branding

Chcąc przyciągnąć kompetentnych i lojalnych pracowników, firma powinna dbać o swój wizerunek w oczach (potencjalnych) pracowników, a zatem prowadzić odpowiedni employer branding. Jest to sposób, w jaki firma komunikuje się z zatrudnianymi, jak odpowiada na ich potrzeby oraz jakie możliwości rozwoju i samorealizacji stwarza.

Retencja w czasach online – zatrzymać najlepszych pracowników

Zarówno w organizacjach pracujących w tradycyjny sposób, jak i online, zatrzymanie w firmie cenionego i kompetentnego pracownika jest bardziej opłacalne ekonomicznie i czasowo niż zrekrutowanie i wdrożenie na stanowisko nowej osoby. W sytuacji pracy zdalnej więź pracownika z firmą ulega osłabieniu, co może czasem prowadzić do poszukiwania i zmiany przez niego miejsca pracy.

Efektywne rozmowy okresowe

Prowadzenie okresowych rozmów oceniających bywa stresujące dla managerów i pracowników HR. Posiadając odpowiednie narzędzia jesteśmy w stanie skutecznie ocenić zdolności i zaangażowanie pracownika, potrafić odpowiednio przekazać mu nasze uwagi i obserwacje, a także skutecznie zmotywować i rozwiać niepewności z jego strony.

Skuteczna rekrutacja

Skuteczna rekrutacja w dobie rynku pracownika nie oznacza jedynie znalezienia kompetentnego pracownika przez rekruterów, ale sprawienie, by kandydaci chcieli wybrać naszą firmę spośród pozostałych oferujących im zatrudnienie.

Onboarding

Odpowiednie wdrożenie pracownika, zapoznanie go z obowiązkami oraz zakresem odpowiedzialności stanowi kluczową przesłankę jego zaangażowania oraz lojalności wobec organizacji. Skoordynowane i przemyślane działania wdrażające zapobiegają rotacji pracowników i sprzyjają skutecznej realizacji celów i zadań firmy.

Praktyczne zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami wymaga odpowiedniego zdefiniowania celów, podzielenia na etapy oraz opracowania kryteriów ewaluacji postępów. Odpowiedzialny lider projektu powinien posiadać w zanadrzu umiejętność dostrzegania potencjalnych trudności oraz zarządzania nimi. W prawidłowo zarządzanym projekcie podział ról, zadań i odpowiedzialności jest ustalony i przejrzysty, co zwiększa szanse na powodzenie projektu.

Symulacje pracy w projektach

Warunkiem skuteczności oraz efektywności projektu jest systematyczna ewaluacja oraz weryfikacja korzyści płynących z jego realizacji. Świadomość celów oraz mechanizmów rządzących projektem jest wymagana zarówno od osoby kierującej jak i uczestników projektów.

Oszustwa i przeciwdziałanie korupcji w organizacjach

Zarządzanie organizacją wiąże się niekiedy ze zjawiskami niepożądanymi, takimi jak korupcja czy oszustwa. Ich rodzaje są różnorakie, często specyficzne dla danej branży. Świadomość występujących zagrożeń pozwala minimalizować ryzyko ich wystąpienia, a w razie zaistnienia – wykrywać i odpowiednio reagować na tego typu zjawiska. Warto poznać narzędzia radzenia sobie z nimi, a także wiedzieć, do jakich instytucji zwracać się w przypadku ich zaistnienia.

Zarządzanie zmianą i zespołem w zmianie

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ I ZESPOŁEM W ZMIANIE - JAK ZAANGAŻOWAĆ I PRZEPROWADZAĆ PRZEZ ZMIANĘ? „Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana.” Heraklit Istnieją dwa warunki, przy których spełnieniu zmiana może zakończyć się sukcesem: Zaprojektowanie procesu zmiany pod kątem organizacyjnym: dostępność zasobów, konkretna wizja oraz strategia jej realizacji. Przygotowanie ludzi do zmiany – sprawienie, by zmiana była zaakceptowana przez pracowników. Ten drugi warunek jest rzadko traktowany z należytą uwagą. [...]

Leadership & Team Management (online: virtual classroom)

Course Overview: This 5-hour intensive course is designed to provide participants –mid-level managers – with an introduction to effective leadership communication. As studies show, the two primary reasons for which team members dislike their bosses are poor communication and lack of recognition. This workshop will allow participants to improve their understanding of the communication process. It will elaborate on the [...]

Coachingowy styl zarządzania

Szkolenie pokazuje coaching od praktycznej strony do wykorzystania w zarządzaniu. Bazując na zasobach kompetentnego pracownika pomaga przełożonemu motywująco delegować, egzekwować, udzielać feedbacku. Prowokuje do stawiania ważnych, rozwojowych pytań. Powstrzymuje przed nadgorliwością z jednej i zbytnią „ostrością” z drugiej strony w interwencjach menedżerskich. Uczy dawania i powiększania przestrzeni, w celu zwiększania samodzielności i brania odpowiedzialności za efekty decyzji podwładnych. Umożliwia również pogłębienie autorefleksji nad własnym sposobem zarządzania i wyznaczenia własnych celów rozwojowych [...]

Leadership Skills Masterclass (online webinar)

The four-day intensive course is designed to empower emerging corporate leaders, who need to understand key challenges of leadership, as they assume more responsibility for their companies’ future.  By focusing on three critical areas - personal leadership, organizational leadership and empowering leadership  - the course allows participants to synthesize the learning into a coherent personal leadership philosophy that will be a basis for [...]

The Image of a Leader in Politics and Business (online: virtual classroom)

The module will help participants to obtain the most up-to-date knowledge on who a true leader is from a psychological perspective: why what you see is all there is? * Based on psychological research and case studies from business and politics, participants will be shown how to create, communicate and deliver the value of leadership. They will go through mistakes (not to repeat them) [...]

Negotiation Skills and Techniques (online: virtual classroom)

This module will be a guide to some of the most important negotiation issues that arise in leadership situations, and techniques to be used in order to solve these issues. Participants will be explained the importance of the negotiation process for their future career development as well as of the presence of good faith in order to find a common ground with opponents and achieve the desired outcome. After […]

Nowoczesne techniki sprzedaży

Zmieniająca się rzeczywistość oznacza również zmiany i nowości w technikach sprzedażowych. Skuteczność sprzedaży zależy od prawidłowego rozpoznania potrzeb i specyfiki klienta, ale przede wszystkim wzbudzenia jego zaufania i przekonania, że produkt mu oferowany faktycznie jest mu potrzebny i najbardziej konkurencyjny spośród otrzymanych ofert. Nowoczesne metody sprzedaży pozwalają dostosować naszą komunikację zarówno do klienta zdecydowanego na nasz produkt, orientującego się w wielu ofertach jak również dotychczas niezdecydowanego. Więcej szczegółów [...]

Sprzedaż konsultacyjno-doradcza 2.0

Sprzedaż specjalistycznych usług wymaga nie tylko znajomości podstawowych technik sprzedaży, ale przede wszystkim szerokiego rozeznania w ofercie rynkowej oraz rozpoznania indywidualnej specyfiki i potrzeb klienta. Skuteczna sprzedaż wymaga obdarzenia zaufaniem przez klienta, który oczekuje od nas profesjonalnego doradztwa oraz zrozumienia jego celów biznesowych. Więcej szczegółów niebawem! Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o oferowanym szkoleniu, skontaktuj się z p. Agnieszką Modrakowską (e-mail: amodrakowska@diplomats.pl).

Klient tradycyjny i nowoczesny w czasach kryzysu

Współczesny kryzys wyzwala inne potrzeby wśród klientów tzw. tradycyjnych, a inne - nowoczesnych. Dotarcie do różnych grup klientów oraz ich obsługa wymaga odmiennego podejścia i schematu rozmowy. Rozpoznanie klienta pozwala na skuteczne dostosowanie stylu komunikacji, oferowanych usług oraz prezentacji produktu, zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami klienta. Więcej szczegółów niebawem! Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o oferowanym szkoleniu, skontaktuj się z p. Agnieszką Modrakowską (e-mail: amodrakowska@diplomats.pl).

Zarządzanie stresem w rozmowie telefonicznej i postawa asertywna

Rozmowa bez bezpośredniego kontaktu z rozmówcą bywa nierzadko trudniejsza niż prowadzona twarzą w twarz. Ćwiczenie własnej asertywności pozwala oswoić obawy przed odrzuceniem czy niezrozumieniem przez drugiego rozmówcę. Z kolei umiejętność rozpoznawania, nazywania i łagodzenia emocji pozwala na prowadzenie skutecznych rozmów z drugą osobą, niezależnie od jej typu osobowości i chwilowego nastroju. Więcej szczegółów niebawem! Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o oferowanym szkoleniu, skontaktuj się z p. Agnieszką Modrakowską (e-mail: amodrakowska@diplomats.pl).

Budowanie wizerunku w biznesie

Budowanie własnej marki polega na kreowaniu wizerunku kojarzącego się z profesjonalizmem i wiarygodnością. Jednocześnie marka taka znajduje odzwierciedlenie w naszej reputacji, gdyż obraz wykreowany przez nas współgra z reputacją, którą darzą nas nasi klienci. Więcej szczegółów niebawem! Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o oferowanym szkoleniu, skontaktuj się z p. Agnieszką Modrakowską (e-mail: amodrakowska@diplomats.pl).

Metody pozafinansowe zwiększania efektywności pracy

Oprócz czynnika ekonomicznego, istnieje wiele przesłanek wpływających na efektywność każdego pracownika. Dobre rozpoznanie potrzeb i motywacji każdej osoby pozwala dopasować powierzane jej zadania oraz wydobywać z niej możliwie największy potencjał. Więcej szczegółów niebawem! Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o oferowanym szkoleniu, skontaktuj się z p. Agnieszką Modrakowską (e-mail: amodrakowska@diplomats.pl).

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w pracy managera

Sytuacje kryzysowe są nieodłącznym elementem pracy każdej organizacji, również takiej, w której występuje sprawna komunikacja i wzajemny szacunek. Rolą managera jest zapobiegać, na ile to możliwe, takim sytuacjom, a kiedy dojdzie do kryzysu, w odpowiedni sposób pokierować jego rozwiązaniem. Więcej szczegółów niebawem! Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o oferowanym szkoleniu, skontaktuj się z p. Agnieszką Modrakowską (e-mail: amodrakowska@diplomats.pl).

Odwaga w byciu liderem – wychodzenie poza schemat

Odwaga i kreatywność to cechy sprzyjające rozwojowi zespołu oraz realizowanych przez niego projektów. Zmiana jakościowa i rozwój wymagają nieszablonowego podejścia oraz nieustannych prób wyjścia poza schemat. Więcej szczegółów niebawem! Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o oferowanym szkoleniu, skontaktuj się z p. Agnieszką Modrakowską (e-mail: amodrakowska@diplomats.pl).

Skuteczna realizacja celów managera z nastawieniem na relacje

Umiejętność budowania relacji ze współpracownikami pozwala skuteczniej realizować postawione cele. Wiarygodność przełożonego w oczach pracowników powoduje, że identyfikują się oni z powierzonymi im zadaniami. Więcej szczegółów niebawem! Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o oferowanym szkoleniu, skontaktuj się z p. Agnieszką Modrakowską (e-mail: amodrakowska@diplomats.pl).

Przygotowanie do powrotu do pracy

Przygotowanie do powrotu do pracy - szkolenie prezentujące techniki przygotowania do powrotu do pracy po dłuższym okresie przerwy od pracy. Więcej szczegółów niebawem! Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o oferowanym szkoleniu, skontaktuj się z p. Agnieszką Modrakowską (e-mail: amodrakowska@diplomats.pl).

Szkoła Europejska online

Szkoła Europejska to wyjątkowa propozycja dla młodych ludzi zainteresowanych tematyką Unii Europejskiej i różnymi obszarami jej funkcjonowania. Program ten może stanowić pierwszy krok na drodze do fascynującej kariery w instytucjach UE, dyplomacji lub biznesie międzynarodowym, nawet przed rozpoczęciem studiów. Uczestnicy będą mieli możliwość spotkać się z osobami związanymi zawodowo z instytucjami Unii Europejskiej,  poznają tajniki różnych obszarów polityki europejskiej (zagranicznej, migracyjnej, środowiskowej, bezpieczeństwa) oraz porozmawiają [...]

Profesjonalna Obsługa Klienta (webinar online)

Profesjonalna Obsługa Klienta Szkolenie jest skierowane do osób pragnących rozwijać swe kompetencje komunikacyjne i sprzedażowe oraz umiejętności prezentacji. Podczas szkolenia są omawiane najważniejsze zagadnienia niezbędne do zbudowania długofalowej relacji z Klientem. Uczestnicy poznają reguły profesjonalnej obsługi klienta. Dzięki szkoleniu biorący udział dowiedzą się jak radzić sobie z wymagającym klientem oraz przećwiczą techniki rozmowy sprzedażowej. Dzięki zdobyciu wiedzy z zakresu technik i postaw asertywnych Uczestnicy nabędą [...]

Etiquette and Diplomatic Protocol

The course is specifically tailored for those who want to gain professional knowledge of planning, coordinating, and managing high-level visits. It provides the necessary expertise in diplomatic protocol, appropriate behaviour, handling emergencies, and dealing with foreign firms. Led by experienced, world-class lecturers, the program guarantees effective learning outcomes for each and every participant. Key topics: dealing with domestic [...]

Public Speaking (online webinar)

Individuals who are good public speakers seem professional, knowledgeable, and appear to be experts in their fields. They tend to have faster-progressing careers and a better understanding of the ideas that they promote. However, public speaking is often a source of fear and many of us avoid it at all costs. The good news is that it can be learned. If you commit [...]

Sztuka efektywnej komunikacji

Protokół Dyplomatyczny Kurs jest skierowany do osób pragnących uzyskać solidną wiedzę z zakresu protokołu dyplomatycznego i savoir vivre’u. Podczas szkolenia są omawiane najważniejsze zagadnienia niezbędne do prawidłowego reprezentowania swojej instytucji na arenie międzynarodowej. Uczestnicy poznają reguły rządzące protokołem dyplomatycznym, co umożliwi im swobodne dostosowanie jego zasady do sytuacji, w jakiej się znajdą. Dzięki szkoleniu biorący udział dowiedzą się jakich błędów należy unikać oraz jak radzić sobie [...]
TOP