Courses

All Fall European Diplomacy Workshop Wiosenne warsztaty dyplomacji Praktyka efektywnych spotkań z przedstawicielami UE Praca w MSZ Praca w Unii Europejskiej Język Chiński Savoir vivre a świat wina kurs języka francyskiego Savoir vivre Przygotowanie do negocjacji w środowisku międzynarodowym Szkolenia na konkursy Europejskie Warsztaty Dyplomacji Szkoła zaawansowanych umiejętności dyplomatycznych Intensywne Kursy Wakacyjne Organizacja wizyt i konferencji prasowych Negocjacje Pozostałe warsztaty Kursy semestralne Protokół Dyplomatyczny Różnice kulturowe Warsztaty dyplomacji Komunikacja międzykulturowa Szkolenia językowe Szkolenia językowe dla firm Kursy językowe Warsztaty umiejętności Zarządzanie i przywództwo Laboratorium Dyplomacji Sztuka komunikacji Szkolenia Szkolenia biznesowe szkolenia dla firm Executive Courses szkolenia dla administracji Nadchodzące szkolenia

Praktyczne zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami wymaga odpowiedniego zdefiniowania celów, podzielenia na etapy oraz opracowania kryteriów ewaluacji postępów. Odpowiedzialny lider projektu powinien posiadać w zanadrzu umiejętność dostrzegania potencjalnych trudności oraz zarządzania nimi. W prawidłowo zarządzanym projekcie podział ról, zadań i odpowiedzialności jest ustalony i przejrzysty, co zwiększa szanse na powodzenie projektu.

Symulacje pracy w projektach

Warunkiem skuteczności oraz efektywności projektu jest systematyczna ewaluacja oraz weryfikacja korzyści płynących z jego realizacji. Świadomość celów oraz mechanizmów rządzących projektem jest wymagana zarówno od osoby kierującej jak i uczestników projektów.

Oszustwa i przeciwdziałanie korupcji w organizacjach

Zarządzanie organizacją wiąże się niekiedy ze zjawiskami niepożądanymi, takimi jak korupcja czy oszustwa. Ich rodzaje są różnorakie, często specyficzne dla danej branży. Świadomość występujących zagrożeń pozwala minimalizować ryzyko ich wystąpienia, a w razie zaistnienia – wykrywać i odpowiednio reagować na tego typu zjawiska. Warto poznać narzędzia radzenia sobie z nimi, a także wiedzieć, do jakich instytucji zwracać się w przypadku ich zaistnienia.

Zarządzanie zmianą i zespołem w zmianie

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ I ZESPOŁEM W ZMIANIE - JAK ZAANGAŻOWAĆ I PRZEPROWADZAĆ PRZEZ ZMIANĘ? „Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana.” Heraklit Istnieją dwa warunki, przy których spełnieniu zmiana może zakończyć się sukcesem: Zaprojektowanie procesu zmiany pod kątem organizacyjnym: dostępność zasobów, konkretna wizja oraz strategia jej realizacji. Przygotowanie ludzi do zmiany – sprawienie, by zmiana była [...]

Leadership & Team Management (online: virtual classroom)

Course Overview: This 5-hour intensive course is designed to provide participants –mid-level managers – with an introduction to effective leadership communication. As studies show, the two primary reasons for which team members dislike their bosses are poor communication and lack of recognition. This workshop will allow participants to improve their understanding of the communication process. [...]

Coachingowy styl zarządzania

Szkolenie pokazuje coaching od praktycznej strony do wykorzystania w zarządzaniu. Bazując na zasobach kompetentnego pracownika pomaga przełożonemu motywująco delegować, egzekwować, udzielać feedbacku. Prowokuje do stawiania ważnych, rozwojowych pytań. Powstrzymuje przed nadgorliwością z jednej i zbytnią „ostrością” z drugiej strony w interwencjach menedżerskich. Uczy dawania i powiększania przestrzeni, w celu zwiększania samodzielności i brania odpowiedzialności za [...]

Leadership Skills Masterclass (online webinar)

The four-day intensive course is designed to empower emerging corporate leaders, who need to understand key challenges of leadership, as they assume more responsibility for their companies’ future.  By focusing on three critical areas - personal leadership, organizational leadership and empowering leadership  - the course allows participants to synthesize the learning into a coherent personal [...]

The Image of a Leader in Politics and Business (online: virtual classroom)

The module will help participants to obtain the most up-to-date knowledge on who a true leader is from a psychological perspective: why what you see is all there is? * Based on psychological research and case studies from business and politics, participants will be shown how to create, communicate and deliver the value of leadership. [...]

Negotiation Skills and Techniques (online: virtual classroom)

This module will be a guide to some of the most important negotiation issues that arise in leadership situations, and techniques to be used in order to solve these issues. Participants will be explained the importance of the negotiation process for their future career development as well as of the presence of good faith in order to find a common ground with opponents and achieve the desired outcome. After […]

Nowoczesne techniki sprzedaży

Zmieniająca się rzeczywistość oznacza również zmiany i nowości w technikach sprzedażowych. Skuteczność sprzedaży zależy od prawidłowego rozpoznania potrzeb i specyfiki klienta, ale przede wszystkim wzbudzenia jego zaufania i przekonania, że produkt mu oferowany faktycznie jest mu potrzebny i najbardziej konkurencyjny spośród otrzymanych ofert. Nowoczesne metody sprzedaży pozwalają dostosować naszą komunikację zarówno do klienta zdecydowanego na [...]

Sprzedaż konsultacyjno-doradcza 2.0

Sprzedaż specjalistycznych usług wymaga nie tylko znajomości podstawowych technik sprzedaży, ale przede wszystkim szerokiego rozeznania w ofercie rynkowej oraz rozpoznania indywidualnej specyfiki i potrzeb klienta. Skuteczna sprzedaż wymaga obdarzenia zaufaniem przez klienta, który oczekuje od nas profesjonalnego doradztwa oraz zrozumienia jego celów biznesowych. Więcej szczegółów niebawem! Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o oferowanym szkoleniu, skontaktuj się [...]

Klient tradycyjny i nowoczesny w czasach kryzysu

Współczesny kryzys wyzwala inne potrzeby wśród klientów tzw. tradycyjnych, a inne - nowoczesnych. Dotarcie do różnych grup klientów oraz ich obsługa wymaga odmiennego podejścia i schematu rozmowy. Rozpoznanie klienta pozwala na skuteczne dostosowanie stylu komunikacji, oferowanych usług oraz prezentacji produktu, zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami klienta. Więcej szczegółów niebawem! Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o [...]

Zarządzanie stresem w rozmowie telefonicznej i postawa asertywna

Rozmowa bez bezpośredniego kontaktu z rozmówcą bywa nierzadko trudniejsza niż prowadzona twarzą w twarz. Ćwiczenie własnej asertywności pozwala oswoić obawy przed odrzuceniem czy niezrozumieniem przez drugiego rozmówcę. Z kolei umiejętność rozpoznawania, nazywania i łagodzenia emocji pozwala na prowadzenie skutecznych rozmów z drugą osobą, niezależnie od jej typu osobowości i chwilowego nastroju. Więcej szczegółów niebawem! Jeżeli [...]

Budowanie wizerunku w biznesie

Budowanie własnej marki polega na kreowaniu wizerunku kojarzącego się z profesjonalizmem i wiarygodnością. Jednocześnie marka taka znajduje odzwierciedlenie w naszej reputacji, gdyż obraz wykreowany przez nas współgra z reputacją, którą darzą nas nasi klienci. Więcej szczegółów niebawem! Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o oferowanym szkoleniu, skontaktuj się z p. Agnieszką Modrakowską (e-mail: amodrakowska@diplomats.pl).

Metody pozafinansowe zwiększania efektywności pracy

Oprócz czynnika ekonomicznego, istnieje wiele przesłanek wpływających na efektywność każdego pracownika. Dobre rozpoznanie potrzeb i motywacji każdej osoby pozwala dopasować powierzane jej zadania oraz wydobywać z niej możliwie największy potencjał. Więcej szczegółów niebawem! Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o oferowanym szkoleniu, skontaktuj się z p. Agnieszką Modrakowską (e-mail: amodrakowska@diplomats.pl).

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w pracy managera

Sytuacje kryzysowe są nieodłącznym elementem pracy każdej organizacji, również takiej, w której występuje sprawna komunikacja i wzajemny szacunek. Rolą managera jest zapobiegać, na ile to możliwe, takim sytuacjom, a kiedy dojdzie do kryzysu, w odpowiedni sposób pokierować jego rozwiązaniem. Więcej szczegółów niebawem! Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o oferowanym szkoleniu, skontaktuj się z p. Agnieszką [...]

Odwaga w byciu liderem – wychodzenie poza schemat

Odwaga i kreatywność to cechy sprzyjające rozwojowi zespołu oraz realizowanych przez niego projektów. Zmiana jakościowa i rozwój wymagają nieszablonowego podejścia oraz nieustannych prób wyjścia poza schemat. Więcej szczegółów niebawem! Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o oferowanym szkoleniu, skontaktuj się z p. Agnieszką Modrakowską (e-mail: amodrakowska@diplomats.pl).

Skuteczna realizacja celów managera z nastawieniem na relacje

Umiejętność budowania relacji ze współpracownikami pozwala skuteczniej realizować postawione cele. Wiarygodność przełożonego w oczach pracowników powoduje, że identyfikują się oni z powierzonymi im zadaniami. Więcej szczegółów niebawem! Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o oferowanym szkoleniu, skontaktuj się z p. Agnieszką Modrakowską (e-mail: amodrakowska@diplomats.pl).

Przygotowanie do powrotu do pracy

Przygotowanie do powrotu do pracy - szkolenie prezentujące techniki przygotowania do powrotu do pracy po dłuższym okresie przerwy od pracy. Więcej szczegółów niebawem! Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o oferowanym szkoleniu, skontaktuj się z p. Agnieszką Modrakowską (e-mail: amodrakowska@diplomats.pl).

Szkoła Europejska online

Szkoła Europejska to wyjątkowa propozycja dla młodych ludzi zainteresowanych tematyką Unii Europejskiej i różnymi obszarami jej funkcjonowania. Program ten może stanowić pierwszy krok na drodze do fascynującej kariery w instytucjach UE, dyplomacji lub biznesie międzynarodowym, nawet przed rozpoczęciem studiów. Uczestnicy będą mieli możliwość spotkać się z osobami związanymi zawodowo z instytucjami Unii Europejskiej,  poznają tajniki różnych obszarów polityki europejskiej (zagranicznej, migracyjnej, [...]

Profesjonalna Obsługa Klienta (webinar online)

Profesjonalna Obsługa Klienta Szkolenie jest skierowane do osób pragnących rozwijać swe kompetencje komunikacyjne i sprzedażowe oraz umiejętności prezentacji. Podczas szkolenia są omawiane najważniejsze zagadnienia niezbędne do zbudowania długofalowej relacji z Klientem. Uczestnicy poznają reguły profesjonalnej obsługi klienta. Dzięki szkoleniu biorący udział dowiedzą się jak radzić sobie z wymagającym klientem oraz przećwiczą techniki rozmowy sprzedażowej. Dzięki [...]

Etiquette and Diplomatic Protocol

The course is specifically tailored for those who want to gain professional knowledge of planning, coordinating, and managing high-level visits. It provides the necessary expertise in diplomatic protocol, appropriate behaviour, handling emergencies, and dealing with foreign firms. Led by experienced, world-class lecturers, the program guarantees effective learning outcomes for each and every participant. Key topics: [...]

Public Speaking (online webinar)

Individuals who are good public speakers seem professional, knowledgeable, and appear to be experts in their fields. They tend to have faster-progressing careers and a better understanding of the ideas that they promote. However, public speaking is often a source of fear and many of us avoid it at all costs. The good news is [...]

Sztuka efektywnej komunikacji

Protokół Dyplomatyczny Kurs jest skierowany do osób pragnących uzyskać solidną wiedzę z zakresu protokołu dyplomatycznego i savoir vivre’u. Podczas szkolenia są omawiane najważniejsze zagadnienia niezbędne do prawidłowego reprezentowania swojej instytucji na arenie międzynarodowej. Uczestnicy poznają reguły rządzące protokołem dyplomatycznym, co umożliwi im swobodne dostosowanie jego zasady do sytuacji, w jakiej się znajdą. Dzięki szkoleniu biorący [...]

Obsługa klienta w urzędzie

Protokół Dyplomatyczny Kurs jest skierowany do osób pragnących uzyskać solidną wiedzę z zakresu protokołu dyplomatycznego i savoir vivre’u. Podczas szkolenia są omawiane najważniejsze zagadnienia niezbędne do prawidłowego reprezentowania swojej instytucji na arenie międzynarodowej. Uczestnicy poznają reguły rządzące protokołem dyplomatycznym, co umożliwi im swobodne dostosowanie jego zasady do sytuacji, w jakiej się znajdą. Dzięki szkoleniu biorący [...]

Zarządzanie czasem (online webinar)

Zarządzanie sobą w czasie – planowanie i organizacja pracy w czasach chaosu „Czas to najskromniejszy kapitał, jeśli ktoś nim nie potrafi zarządzać, nie będzie niczym innym dobrze zarządzać” (Peter Drucker) „Ludzie, którzy są zadowoleni z siebie osiągają dobre wyniki”.  „Kiedy tworzysz plany na jeden rok, zasiej zboże. Kiedy tworzysz plany na dziesięć lat, zasadź drzewa. [...]

Polski dla dyplomatów

Europejska Akademia Dyplomacji we współpracy z Protokołem Dyplomatycznym Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP serdecznie zaprasza na kursy języka polskiego dla dyplomatów.

Aplikacja dyplomatyczno-konsularna – kurs przygotowawczy

Aplikacja dyplomatyczno-konsularna: Szkolenie dla kandydatów na pracowników polskiej służby zagranicznej skierowane jest do osób wiążących swoją przyszłość z pracą w dyplomacji. Szkolenie pomaga zrozumieć specyfikę pracy i kariery w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Różnice kulturowe w kontaktach międzynarodowych

Szkolenie adresowane jest do pracowników kontaktujących się z reprezentantami innych kultur podczas wymiany korespondencji, bezpośrednich rozmów, oficjalnych spotkań, czy negocjacji.

Angielski C1 intensywny (wrzesień 2020)

Intensywne wakacyjne kursy językowe (30 godzin dydaktycznych) obejmują tematykę i słownictwo świata dyplomacji, ekonomiczne, informacyjno-prasowe oraz związane ze sprawami społecznymi. Zajęcia prowadzą lektorzy doświadczeni we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Krajową Szkołą Administracji Publicznej z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu grup i osób indywidualnych. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Cena [...]

Angielski B2 intensywny (wrzesień 2020)

Intensywne wakacyjne kursy językowe (30 godzin dydaktycznych) obejmują tematykę i słownictwo świata dyplomacji, ekonomiczne, informacyjno-prasowe oraz związane ze sprawami społecznymi. Zajęcia prowadzą lektorzy doświadczeni we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Krajową Szkołą Administracji Publicznej z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu grup i osób indywidualnych. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Cena [...]

Dress code

Wizerunek osobisty jest ważny na wszystkich poziomach komunikacji – od wewnątrz korporacyjnej do międzynarodowej. Konieczność posiadania odpowiedniego wizerunku najmocniej daje o sobie znać w biznesie, szczególnie tym korporacyjnym.

Budowanie Motywacji i Zarządzanie Zaangażowaniem Pracowników (online webinar)

Budowanie Motywacji i Zarządzanie Zaangażowaniem Pracowników Cele: Rozwój umiejętności komunikowania celów, zlecania zadań wspierając odpowiedzialność pracownika za osiągane rezultaty. Poznanie narzędzi z zakresu wspierania efektywności pracy: wyboru priorytetów, stawiania celów, zlecania zadań. Poznanie teorii motywacji i wyników współczesnych badań, dzięki czemu Uczestnicy poznają faktyczne oczekiwania pracowników wobec środowiska pracy. Analiza sytuacji w swoich zespołach - [...]

Jak radzić sobie z sytuacją zmiany i napięcia związaną z koronawirusem (online webinar)

Jak radzić sobie z sytuacją zmiany i napięcia związaną z koronawirusem ZAŁOŻENIA: ▪ Stres negatywnie działa na twoje ciało, emocje, przejmując z czasem kontrolę nad najważniejszymi przejawami twojego życia. Im większa świadomość tego jak działa, im większa zdolność zapobiegania mu, zarządzania nim, im większa umiejętność skutecznego zadbania o swoją wewnętrzną równowagę i odporność psychiczną, tym [...]

Wystąpienia publiczne

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE  SZTUKA PREZENTACJI   Wystąpienia publiczne są bardzo istotną umiejętnością cenioną zarówno w biznesie, dyplomacji, jak i w relacjach towarzyskich. Osoby, które robią to w sposób naturalny są postrzegane jako lepiej znające się na tym, o czym mówią, bardziej profesjonalne, a nawet bardziej inteligentne. Często osiągają większe sukcesy zawodowe i są bardziej przekonywujące. Umiejętności [...]

Savoir-vivre

Szkolenie jest skierowane do osób chcących zdobyć wiedzę z zakresu savoir-vivre’u. Cena 590zł (zw. z VAT).

Proces decyzyjny w UE

"Proces decyzyjny w UE" to szkolenie kompleksowo opisujące wszystkie etapy i podmioty uczestniczące w podejmowaniu decyzji na szczeblu unijnym. W trakcie szkolenia poznamy nie tylko najważniejsze prawne konstrukcje tworzące schemat procesu legislacyjnego w Unii Europejskiej, ale również praktykę, która wespół z teoretyczną podbudową tworzy ostateczny kształt procesu decyzyjnego w UE. Przeanalizujemy konkretne zadania Rady Europejskiej, [...]

Korespondencja dyplomatyczna i urzędowa

Korespondencja dyplomatyczna i urzędowa Szkolenie “Korespondencja dyplomatyczna i urzędowa” jest profesjonalnym kursem kompleksowo przygotowującym uczestników do redagowania i zarządzania korespondencją dyplomatyczną oraz służbową zgodną ze wzorcami zalecanymi do stosowania w urzędach, instytucjach rządowych i samorządowych. Szkolenie jest prowadzone przez ambasadora tytularnego Janusza Niesyto, wieloletniego dyrektora Protokołu Dyplomatycznego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ambasadora RP w Szwajcarii i Finlandii. Opis szkolenia: Przedmiotem szkolenia będzie […]

Praca zdalna (online webinar)

Praca zdalna po mistrzowsku Praca zdalna wyzwaniem teraźniejszości  - możliwości, korzyści, potrzeby i uwarunkowania Wiele osób wciąż nie wyobraża sobie pracy poza biurem. Tymczasem doświadczenie rosnącej liczby firm i instytucji pokazuje, że tryb pracy zdalnej nie tylko nie obniżył, ale wręcz podwyższył ich efektywność. Tradycyjne biuro, do którego przyzwyczaiły się kolejne pokolenia pracowników i menedżerów, [...]

European Diplomacy Workshop (online webinar)

The European Diplomacy Workshop is designed for emerging political and social leaders, public servants and non-governmental representatives who are eager to learn how to influence the changing context of their country. The EDW is a forum for exchanging experiences, discussing challenges and developing cooperation, giving participants opportunities to broaden their EU and regional specific knowledge, [...]

Korespondencja służbowa

Korespondencja służbowa Kurs przygotuje wszystkich uczestników do profesjonalnego redagowania i zarządzania korespondencją oficjalną i pism wykorzystywanych w biznesie i administracji. W kontaktach biznesowych korespondencja jest bardzo często formą pierwszego kontaktu – a sprawienie dobrego pierwszego wrażenia może znacząco ułatwić późniejsze rozwijanie współpracy. Jak ważne są formuły grzecznościowe, unikanie błędów, pozytywny ton korespondencji czy wreszcie szybkie [...]

Protokół Dyplomatyczny

Kurs jest skierowany do osób chcących zdobyć ekspercką wiedzę z zakresu protokołu dyplomatycznego i savoir vivre’u.

Spring European Diplomacy Workshop: EU Foreign Policy

EU Foreign Policy | EU – China Relations | Eastern Partnership | Public Speaking

Angielski B2 – kurs przygotowawczy do egzaminu resortowy MSZ

Intensywny kurs języka angielskiego na poziomie B2 (30-godzinny) przygotowujący do egzaminu resortowego MSZ. Obejmuje tematykę i słownictwo świata dyplomacji, ekonomiczne, informacyjno-prasowe oraz związane ze sprawami społecznymi.  Zajęcia prowadzą lektorzy doświadczeni we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Krajową Szkołą Administracji Publicznej z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu grup i osób indywidualnych. Zajęcia odbywają się dwa razy [...]

Praca w MSZ – kurs przygotowawczy

Szkolenie dla kandydatów na pracowników polskiej służby zagranicznej skierowane jest do osób wiążących swoją przyszłość z pracą w dyplomacji. Szkolenie pomaga zrozumieć specyfikę pracy i kariery w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Public Speaking

“It usually takes me more than three weeks to prepare a good impromptu speech”, Mark Twain once said. Today, we may not have that much time, as our world „spins much faster” than that of Twain and his contemporaries. One thing remains true however, if you want to sound natural, almost carefree and be perceived as someone who can deliver a good speech at almost […]

Fall European Diplomacy Workshop: EU Foreign Policy

The European Diplomacy Workshop (EDW) is a week-long program devoted to the European Union Foreign Policy, especially Eastern Partnership and European Neighborhood Policy. Based on expert-led workshops covering Southern and Eastern dimensions of the ENP, relations with Russia, as well as hands-on skills training in Leadership and Public Speaking. The European Diplomacy Workshop is designed for emerging political and social [...]

Fall European Diplomacy Workshop: EU Foreign Policy

– EU Foreign Policy
– Energy Security
– Eastern Partnership
– Negotiations
– Public Speaking

Prawo dyplomatyczne i konsularne

Szkolenie Prawo dyplomatyczne i konsularne to intensywny wstęp do świata dyplomacji, prowadzony przez Ambasadora  Jana Wojciecha Piekarskiego. Szkolenie dedykowane jest przyszłym i obecnym pracownikom Ministerstwa Spraw Zagranicznych, prawnikom oraz każdemu, kto chciałby pogłębić swoją wiedzę z zakresu dyplomacji.  Kurs kładzie nacisk na prawne aspekty dyplomatyczno-konsularne oraz dogłębne poznanie specyfiki służby dyplomatyczno-konsularnej. W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli zapoznać się z zagadnieniami reprezentacji państwa w stosunkach międzynarodowych, językiem […]

Złote Zasady Przywództwa Johna Maxwella

Złote Zasady Przywództwa Johna Maxwella - zastosuj je, a ludzie pójdą za Tobą. Kiedy pojawiają się wśród nas wspaniali liderzy zwykle zakładamy, że na ich osiągnięcia niewielki wpływ miała pomoc, jaką otrzymali od innych. Prawda jednak jest taka, że żaden lider nie staje się wielki bez wsparcia i pomocy ludzi z zespołu. Jako lider nie [...]
TOP