Sztuka komunikacji – to strefa, w której uczymy jak podnieść pewność siebie i zwiększyć swobodę w kontaktach interpersonalnych. Pokazujemy, jak pracować nad swoim wizerunkiem, aby nie był tylko sumą pustych, wyuczonych regułek.

Sztuka komunikacji to propozycja niezbędnych i nieoczywistych umiejętności społecznych ubranych w wieloletnie doświadczenie trenerów. Słuchacze poprzez udział w tych programach zwiększają swoje zdolności w nawiązywaniu kontaktów i kształcą postawę lidera zdolnego przełamywać bariery w świecie pełnym semantycznych szumów.

Istnieje także możliwość wzięcia udziału w wybranej części składającej się na cykl Sztuka Komunikacji.