W ramach Sztuki Komunikacji Europejska Akademia Dyplomacji oferuje szkolenia z następującego zakresu:

Istnieje także możliwość wzięcia udziału w wybranej części składającej się na cykl Sztuka Komunikacji.